OGŁOSZENIE

2021 04 12 kontrola itd 4Kontrola lubuskich funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się zatrzymaniem kierowcy przez Policję. Używając magnesu, manipulował czasem pracy i wpływał na pracę drogomierza. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali koło Gorzowa Wielkopolskiego do kontroli ciężarówkę, której kierowca jechał z Goleniowa do Międzyrzecza po ładunek cementu. Uwagę inspektorów zwrócił stan techniczny ciągniętej naczepy. Rama była w wielu miejscach popękana. Niektóre pęknięcia znajdowały się w miejscach wcześniej już naprawianych.

W związku z tym inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny i zakazali jednocześnie przewozu ładunków tym pojazdem. Podczas analizy zapisów tachografu inspektor nabrał podejrzeń, że kierowca mógł wcześniej ingerować w pracę tachografu. W związku z tym zapisy tachografu porównano z zapisami systemu poboru opłat drogowych. Okazało się, że wielokrotnie w czasie naliczania opłaty drogowej tachograf zarejestrował postój pojazdu.2021 04 12 kontrola itd 1

Kierowca wyjaśnił, że używał magnesu, który przykładał na nadajnika impulsów. Próba przeprowadzona przez inspektorów potwierdziła, że magnes przyłożony do impulsatora powodował zakłócenie jego pracy, w wyniku czego tachograf rejestrował postój pojazdu w czasie, gdy pojazd się poruszał. Magnes ten dodatkowo powodował nienaliczanie przez drogomierz przejechanych kilometrów. Ciągnik siodłowy skierowano do serwisu tachografów. W serwisie okazało się, że nadajnik impulsów, który powinien być odporny na działanie pola magnetycznego, został przerobiony.2021 04 12 kontrola itd 2

W wyniku tej przeróbki silny magnes przyłożony do nadajnika zakłócał jego prawidłowe działanie. Teraz wobec kierowcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu, a wobec przewoźnika drogowego i osoby zarządzającej transportem zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Dodatkowo kierowca został przekazany Policji, która zatrzymała go do dalszych czynności w związku z popełnionym przestępstwem polegającym na ingerencji w prawidłowość wskazań drogomierza.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię