Starostwo Powiatowe 00113 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego doszło do spotkania z przedstawicielami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas spotkania debatowano na temat ratowania jeziora Głębokie.

Mając na uwadze społeczną i środowiskową ważność problemu związanego z obniżaniem się poziomu wody w jeziorze Głębokie, którego właścicielem jest Skarb Państwa, a nie Powiat Międzyrzecki – Starosta Agnieszka Oledner zwróciła się do Pana Wojewody o możliwość wsparcia finansowego na podjęcie działań ratujących ten akwen.Starostwo Powiatowe 002

Pani Starosta spotkała się z przedstawicielami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w osobach Pana Grzegorza Dłubka Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Pana Marcina Astramowicza Zastępcą Kierownika Oddziału Regulacji i Nadzoru.

Dostrzegając wagę problemu, przedstawiciele LUW reprezentujący Skarb Państwa zadeklarowali możliwość udzielenie dotacji na zadania właścicielskie.Starostwo Powiatowe 003