OGŁOSZENIE

W ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej” Wojewódzki Urząd Pracy rozpocznie wypłaty wsparcia dla firm, które mają przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy. Dofinansowanie będzie wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i będzie obejmowało dopłaty do wynagrodzeń.

Sprawdź, kto może wnioskować o dofinansowanie
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Przestój ekonomiczny – dopłata do minimalnego wynagrodzenia
W związku ze  spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżony wymiar czasu
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze  spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19,  może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Komu dofinansowanie nie przysługuje?
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą (powinny) być składane elektronicznie. Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Zasady dofinansowań dla firm mają obowiązywać od 1 kwietnia br.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Źródło: Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię