OGŁOSZENIE

spadek cen nieruchomości 001
analitycy PKO BP stwierdzili, że szczyt sprzedaży mieszkań przypadł na II kw. 2021 r. i od roku obserwowany jest stopniowy spadek wolumenów transakcji, przy bardzo silnym spadku w maju i czerwcu tego roku …

Analitycy PKO BP przewidują, że w drugiej połowie 2022 roku ceny mieszkań zaczną spadać. Ich zdaniem trend ten może potrwać 1,5-2 lata. Dodają, że silny wzrost kosztów budowy przy braku możliwości przeniesienia tego wzrostu na ceny mieszkań powoduje spadek rentowności nowych projektów.

Według danych PKO BP średnia cena transakcyjna w II kw. 2022 roku na rynku pierwotnym w 6 największych miastach wzrosła o 0,3 proc. kdk i 13,7 proc. rdr wobec wzrostu o 17,7 proc. rdr w I kw. Spadek średniej ceny względem I kw. odnotowano w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Ceny mieszkań na warszawskim rynku pierwotnym wzrosły o 1,7 proc. kdk.

„Oceniamy, że w drugiej połowie roku ceny transakcyjne mieszkań zaczną stopniowo spadać. Prognozowany spadek cen wynika głównie ze znacznie obniżonego popytu wskutek wzrostu stóp procentowych i zaostrzenia polityki kredytowej w efekcie rekomendacji KNF dla banków” – ocenili analitycy w analizie nieruchomości.

Dalej w raporcie czytamy: „Jednocześnie boom mieszkaniowy ostatnich lat uruchomił wiele nowych projektów inwestycyjnych i wzmocnił mocno osłabioną stronę podażową rynku, zwłaszcza poza największymi miastami, co w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego nie sprzyja utrzymaniu wzrostów cen.”

zmiana cen wykres
Na podstawie analiz rynku nieruchomości analitycy stwierdzili, że szczyt sprzedaży mieszkań przypadł na II kw. 2021 r. i od roku obserwowany jest stopniowy spadek wolumenów transakcji, przy bardzo silnym spadku w maju i czerwcu tego roku.

„Silny wzrost kosztów budowy mieszkań przy braku możliwości przeniesienia tego wzrostu na ceny mieszkań w warunkach osłabienia popytu, powoduje, że rentowność nowych projektów spada, a deweloperzy podejmują decyzję o wstrzymywaniu nowych inwestycji. Będzie to owocowało obniżeniem nowej podaży w perspektywie 2-3 lat” – napisano w raporcie.

„Z punktu widzenia aktywności budownictwa mieszkaniowego ważne są obecne sygnały spadków cen materiałów budowlanych. Oceniamy, że przy wysokich stanach zapasów w firmach, tendencja spadkowa może się utrzymać. W takim scenariuszu prawdopodobne będzie uruchamianie projektów z niższymi cenami ofertowymi” – dodano.

W ocenie PKO BP, obecny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej dobiega końca.

„Wobec prognoz wyraźnego obniżenia dynamiki PKB w najbliższych kwartałach oraz spadku inflacji do celu w 2024, bank centralny może przed końcem 2023 zareagować obniżkami stóp procentowych, wzmacniając stronę popytową rynku mieszkaniowego i powodując jego ożywienie w 2024” – ocenili analitycy.

igrafika 20220707 07
Stopa referencyjna NBP
PAP/Maciej Zieliński

Analitycy przewidują, że spadek cen mieszkań potrwa przez około półtora roku do dwóch lat. W jego efekcie ceny powrócą do poziomów z pierwszej połowy 2021, a więc skorygowany zostanie dynamiczny wzrost cen z okresu III kw. ’21 – I kw. ’22 odnotowany w warunkach spadającej sprzedaży. Do dynamicznych wzrostów cen rynek powróci wg nas w 2025.”


Źródło: Departament Analiz Ekonomicznych PKO BP

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię