Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy wysoki stopień zagrożenia pożarowego. W czerwcu wybuchło do tej pory 31 pożarów o powierzchni 4,01 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 31 pożarach traw i nieużytków bezpośrednio zagrażających lasom. Od początku roku w lasach na terenie RDLP w Szczecinie odnotowano 171 pożarów na łącznej powierzchni 22,93 ha. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie swoim obszarem obejmuje część zachodnią Województwa Zachodniopomorskiego, północną Lubuskiego i zachodni fragment Wielkopolskiego.

Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominają, że w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów. To człowiek powoduje dziewięćdziesiąt procent wszystkich pożarów w lesie i tylko od naszego zachowania zależy bezpieczeństwo lasów, nasze i osób w naszym otoczeniu.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasów można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej:
https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20

Jednym z najistotniejszych elementów systemu zabezpieczenia lasu są stałe punkty obserwacyjne. W tym sezonie pracuje 56 obiektów o wysokości 32 – 60 m wysokości, tj. 40 wyposażonych w kamery i 16 dostrzegalni tradycyjnych z obserwatorem. To z nich prowadzi się wczesną detekcję lasów przed pożarami.

Najwyższa dostrzegalnia w Polsce znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 60-metrowy punkt obserwacyjny działa w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie i jest to najwyższa tego typu konstrukcja wybudowana w unijnym projekcie ochrony przeciwpożarowej. Wysokość tego masztu pozwala na monitorowanie obszaru w promieniu min. 10 – 15 km.


Na podstawie informacji prasowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie