Organizatorem i inicjatorem konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.  Rozpoczynamy już kolejną, trzecią edycję konkursu!

Inicjator konkursu Fundacja na rzecz Collegium Polonicum od ponad piętnastu lat wyzwala społeczną energię. Jako organizacja pozarządowa jesteśmy blisko społeczeństwa lokalnego i wsłuchujemy się w jego potrzeby. W swoich działaniach pomagamy grupom nieformalnym oraz inicjatywnym zrobić krok do przodu.

Od 2015 roku jako lider prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności.   O konkursie Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc wspólną wartość. Zachęcamy biznes do współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, w tym do świadomego kupowania produktów i usług od społecznych partnerów.

 – „Wyszukujemy takie firmy, które robią coś więcej, które wiedzą, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie. W pierwszej edycji  zastanawialiśmy się, czy firmy będą chciały odezwać się do nas. Okazało się, że otrzymaliśmy dużo zgłoszeń. Wiele z przedsiębiorstw ma takie obszary, o których można powiedzieć: ale robicie fajną robotę dla innych. To jest to, co wykracza poza zwykłe obowiązki i schematy” – Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 35 dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego (2017 r).  Do II edycji konkursu zgłosiło się 54 dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego. (2018).

 Konkurs jest dwuetapowy: nabór formularzy zgłoszeniowych oraz spotkania z wybranymi firmami. W Komisji Konkursowej biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, instytucji, samorządu, biznesu i mediów lokalnych.

Podsumowaniem Konkursu jest  Gala Finałowa, która jest wyjątkowym miejscem spotkań lubuskich firm, które swoją wrażliwością zarażają innych i wywierają wpływ na swoje otoczenie, realizując projekty na rzecz społeczności lokalnej.  Każda firma jest doceniona. Co nietypowe, to zmieniamy sposób myślenia, a sponsorami nagród dla przedstawicieli biznesu są podmioty ekonomii społecznej!

Zgłoszenia firm (od 13.05.2019 – do 31.07.2019) Aby zgłosić dobrą praktykę firmy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: wersja online (dostępna na stronie bws.fundacjacp.org lub do pobrania (wersja docx), którą należy wysłać na adres: m.robaszynska@fundacjacp.org.

Dodatkowe informacje: bws.fundacjacp.org Facebook:  Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie.