OGŁOSZENIE

Pamiętajmy podczas planowania wycieczek, że w trakcie upałów wzrasta także ryzyko pożarów na obszarach zalesionych. Często wstęp do lasu może być ograniczony, a nawet zabroniony.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28 proc. znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak – aby powstał pożar – potrzebne jest źródło ognia. Aby uniknąć pożarów w lasach, apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2.  Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

  • 0 – brak zagrożenia;
  • I – zagrożenie małe;
  • II – zagrożenie duże, bądź ostrożny;
  • III – zagrożenie katastrofalne, nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

Zdaniem leśników, nawet wzmożona uwaga i monitoring nie są w stanie całkowicie wyeliminować pożarów w lasach. Ryzyko to można jednak znacznie ograniczyć, unikając nierozsądnych zachowań przez osoby odwiedzające lasy. Leśnicy apelują o zachowanie najwyższej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie oraz w jego sąsiedztwie, a w razie zauważenia pożaru o powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników Służby Leśnej.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię