OGŁOSZENIE

ogłoszenie wojewody lubuskiego 002
W ramach dofinansowanej inwestycji istnieje możliwośc poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu. Takich miejsc w Międzyrzeczu jest jeszcze bardzo wiele …

W dniu 2 marca 2023 r. Wojewoda Lubuski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wysokość środków na rok 2023 przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wskazanych zadań w województwie lubuskim wynosi 30.801.133,36 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości zadania w zależności od dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dofinansowania:

  • od 50% do 80% wartości zadania – dla zadań powiatowych i gminnych
   w zależności od dochodów podatkowych danej jednostki samorządu
   terytorialnego;
  • do wysokości 30 mln zł dla zadania powiatowego lub gminnego.

Dofinansowaniem są objęte zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie:

  • dróg dla pieszych;
  • dróg dla pieszych i rowerów,
  • dróg dla rowerów,
  • przejść dla pieszych,
  • przejazdów dla rowerów,
  • peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.
ogłoszenie wojewody lubuskiego
Zobacz ogłoszenie Wojewody Lubuskiego w formacie PDF – KLIK  

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania realizowane w trybie jednorocznym (czas realizacji obejmuje 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania).

Komisja dokona oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa według następujących kryteriów:

 • Kryterium-1. Poprawa jakości życia mieszkańców.
 • Kryterium-2. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu.
 • Kryterium-3. Wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego i poprawę jakości życia mieszkańców.
 • Kryterium-4. Komplementarność z zadaniami realizowanymi w ramach programów rządowych np. Mieszkanie + , Maluch +, Mosty dla Regionów, inne programy rządowe.
 • Kryterium-5. Zadanie realizowane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętą w Pakiecie dla średnich miast.

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie.

Wniosek składa ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku).


Źródło informacji: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/nabor-wnioskow-marzec-2023-brd

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię