OGŁOSZENIE

religijnosc polakow międzyrzecz 002W 2021 roku CBOS przeprowadził badanie, z którego wynika, że spada poziom wiary religijnej w Polsce, chociaż ten wskaźnik wciąż pozostaje wysoki. Spadł również, tak zwany poziom praktykowania.

W wyniku przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej badania okazuje się, że w polskim społeczeństwie w latach 1992-2021 nastąpił powolny spadek poziomu wiary religijnej. W marcu 1992 roku „wierzący” i „głęboko wierzący” stanowili łącznie 94 proc. wszystkich badanych, a prawie trzy dekady później, w sierpniu 2021 roku – 87,4 proc. Obecnie ponad 12 proc. respondentów deklaruje się jako „raczej niewierzący” lub „całkowicie niewierzący”.

Okazuje się, co nie jest zapewne wielkim odkryciem, że proces utraty wiary przebiega stosunkowo najszybciej wśród osób z wyższym wykształceniem, wolniej – wśród tych z wykształceniem średnim, a najwolniej – z wykształceniem podstawowym lub zawodowym.
Ponadto z zebranych danych wynika, że w Polsce spadł również poziom praktykowania. W 1992 roku odsetek osób, które praktykują regularnie (raz lub kilka razy w tygodniu) wynosił 69,5 proc. Obecnie ten wskaźnik zatrzymał się na poziomie 42,9 proc. Wciąż to kobiety praktykują bardziej regularnie niż mężczyźni.

W grupie wiekowej 18-24 lata zauważalny jest znaczny spadek osób regularnie praktykujących (z 69 proc. do 23 proc.), a także wzrost niepraktykujących (z 7,9 proc. do 36 proc.). W grupie osób 65+ również odnotowany został spadek poziomu praktykowania – z 72,8 proc. regularnie praktykujących w 1992 roku do 56 proc. obecnie. Wzrósł odsetek niepraktykujących z 8,7 proc. do 17,5 proc.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię