OGŁOSZENIE

plakat lgd
W ramach projektu można zyskać jednorazową bezzwrotną dotację w kwocie 23 050,00 złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej …

Nie zwalniamy tempa, ogłaszamy II nabór do projektu „Własna firma-start dla młodych”. Masz pomysł na własny biznes, nie czekaj skontaktuj się z nami !!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu Lokalna Grupa Działania Zielone Światło od 21 czerwca 2021 roku prowadzi II nabór do projektu „Własna firma-start dla młodych”.

Projekt skierowany jest do: mieszkańców województwa lubuskiego, którzy byli zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną i utracili zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 roku, mają między 18 a 29 lat oraz są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy.

W ramach projektu można zyskać jednorazową bezzwrotną dotację w kwocie 23 050,00 złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe trwające przez 6 miesięcy – uczestnik otrzyma do 1700 złotych miesięcznie na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności. Ponadto zaplanowano szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnione zostaną także podstawowe materiały szkoleniowe. Uczestnicy dostaną zwrot kosztów dojazdu, a także poczęstunek i obiad w trakcie szkolenia.

Jeśli jesteś mieszkańcem takich miast jak: Międzyrzecz, Nowa Sól, Żagań, Żary, Słubice, Świebodzin otrzymasz dodatkowe punkty za zamieszkanie – to zwiększy Twoje szanse na dostanie się do naszego projektu.

Nasz projekt skierowany jest także do osób niepełnosprawnych – jeśli będziesz miał/miała specjalne potrzeby my postaramy się je zrealizować, aby umożliwić Ci udział w projekcie!

Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami!

Dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia tj: miedzyodraabobrem.pl

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór dokumentów będzie trwał w okresie od dnia 21 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r.

Link do FB: https://www.facebook.com/LGDMiedzyOdraaBobrem/


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię