OGŁOSZENIE

centra pomocy doraźnej 001
Platforma pierwszego kontaktu to system teleinformatyczny, w ramach którego udzielane będą świadczenia opieki zdrowotnej (w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w formie teleporady przez pielęgniarkę, położną oraz lekarza.

Pilotaż zakłada funkcjonowanie i współdziałanie centralnej platformy pierwszego kontaktu oraz centrów medycznej pomocy doraźnej. W pierwszej kolejności pacjent będzie korzystał z teleporady przez platformę, a z centrum pomocy doraźnej, dopiero gdy teleporada będzie niewystarczająca albo stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał.

Pilotaż rozpocznie się po wydaniu zarządzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Planowany termin pilotażu to wrzesień 2022 roku. Obejmie 6 miesięcy, włączając w ten czas etap organizacji oraz ewaluacji.

Pilotaż będzie realizowany przez trzy podmioty lecznicze:

 1. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu,
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
 3. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

Platforma pierwszego kontaktu to system teleinformatyczny, w ramach którego udzielane będą świadczenia opieki zdrowotnej (w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w formie teleporady przez pielęgniarkę, położną oraz lekarza.centra pomocy doraźnej 003

Kontakt z platformą będzie odbywał się przez:

 • numer telefonu 800 137 200,
 • formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej gov.pl./dom.

Następnie przeprowadzany będzie wywiad z pacjentem, aby w zależności od potrzeb: udzielić teleporady, skierować do centrum lub powiadomić o konieczności zadzwonienia pod numer 112.

Platforma będzie działała:

 • od poniedziałku do piątku – w godzinach od 18:00 danego dnia do 8:00 następnego dnia oraz
 • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – w godzinach od 8:00 danego dnia do 8:00 następnego dnia.

Każdy pacjent będzie mógł otrzymać pomoc nie tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez konieczności udania się do podmiotu leczniczego lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego, lecz także otrzymać informację o wolnych terminach przyjęć w centrach.

Centra pomocy doraźnej będą przekazywały informacje o wolnych terminach do Platformy przez platformę Domowej Opieki Medycznej (DOM). Dzięki aktualizacji danych pacjent otrzyma wiarygodną informację o możliwym czasie przyjęcia w centrum. Lekarze, pielęgniarki i położne udzielając teleporad również będą korzystali z platformy DOM.

Centra będą zapewniały nie tylko świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ale także wybrane świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, najczęściej zgłaszane jako związane z wystąpieniem nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Realizatorzy pilotażu zapewnią co najmniej świadczenia specjalistyczne w zakresie pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej.
Już teraz można skorzystać z porady medycznej pielęgniarki lub położnej albo lekarza przez Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK) w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 800 137 200 lub wypełnić formularz na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

Każdego dnia z TPK korzysta ponad 500 osób, z czego 30% stanowią obywatele z Ukrainy. Od uruchomienia TPK skorzystało z niej 89 tys. pacjentów. Z pomocy przez telefon można skorzystać w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Do dyspozycji pacjentów jest również tłumacz języka migowego (73 konsultacji w języku migowym).

Dzięki TPK wystawiono:

dyzury aptek[1]
Wykaz dyżurów ogólnodostępnych aptek w poszczególnych miejscowościach na terenie Powiatu Międzyrzeckiego – KLIK
 • prawie 19 tys. e-recept,
 • ponad 14 tys. e-skierowań, w większości
  na test w kierunku SARS-CoV-2,
 • ponad 8 tys. e-zwolnień lekarskich

Źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię