OGŁOSZENIE

pse wzmocnij swoje otoczenie program 02
Lokalna Organizacja Turystyczna Lubuski Region Turystyczny postawi sieć stacji serwisowych dla rowerzystów z gminy i okolic …

Międzyrzecz po raz kolejny otrzyma dofinansowanie na realizację projektów społecznych w ramach programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Już niedługo mieszkańcy będą mogli skorzystać nowych ścieżek biegowo-rowerowych oraz sieci stacji rowerowych.

Po raz kolejny w gminie Międzyrzecz zostaną zrealizowane projekty dofinansowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Tym razem będą to projekty dotyczące aktywności fizycznej. Klub Biegacza „Piast” wnioskował o wytyczenie ścieżek biegowych, rowerowych i do marszów nordic-walking, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo uprawiających sport.

ujecie 3 poprawka 22 600x600
Stacja serwisowa dla rowerzystów …

Lokalna Organizacja Turystyczna Lubuski Region Turystyczny postawi sieć stacji serwisowych dla rowerzystów z gminy i okolic. Warto dodać, że projekt ma także warstwę kulturalno-historyczną, wokół stacji bowiem umieszczone zostaną tabliczki informacyjne.

To kolejne inicjatywy w gminie, które powstaną dzięki grantom PSE. W 2020 Urząd gminy
w Międzyrzeczu przeznaczył grant na stworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni do obsługi mieszkańców oraz zagospodarowanie i uporządkowanie miejscowego skweru.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podczas trzech edycji dobrosąsiedzkiego programu grantowego przekazały już ponad 3,6 miliona złotych na realizację ponad 180 projektów.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to sposób PSE na wsparcie mieszkańców gmin i powiatów we wdrażaniu dobrych, długotrwałych zmian społecznych. Doceniamy oddolne pomysły, które pochodzą od samych zainteresowanych- osób, które będą korzystać z dofinansowanych projektów, a ich kreatywność i innowacyjność zaskakuje nas z roku na rok – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – Tylko w pierwszej turze rekrutacji wyłoniliśmy 61 projektów, które dofinansujemy kwotą ponad miliona złotych.

 

Lokalni działacze zgłaszali projekty w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne i zdrowie. – Inwestycje sygnowane logo „WzMOCnij swoje otoczenie” to coraz bardziej popularny widok na terenie województwa lubuskiego. Łącznie na ich realizację PSE przekazały ponad 250 tysięcy złotych. Cieszymy się, że przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych tak chętnie i licznie odpowiadają na nasze zaproszenie – mówi Waldemar Lewandowski z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE.

5 lipca upłynął termin przyjmowania wniosków do letniej tury rekrutacji. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprosiły do niej samorządy i organizacje pozarządowe z gmin: Bogdaniec i Krzeszyce.

Formularz zgłoszeniowy oraz zasady i kolejność składania wniosków przez uczestników
z poszczególnych gmin i powiatów, zostały opisane w regulaminie programu dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.pse wzmocnij swoje otoczenie program 2021

*  *  *

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.  PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 1600 km już istniejących linii.


Tekst: Ewa Babicka

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię