Odbudowa przyrody prawnie chroniona?

Parlament Europejski zatwierdziła 27 lutego 2024 r., trójstronne porozumienie w sprawie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law, NRL). Parlament UE, Rada UE, Komisja Europejska byli jednogłośni - stracone zasoby należy odbudować i potrzebne są do tego prawne regulacje.  

0
177
odudowa przyrody 000
Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych to historyczną szansa na zapewnienie dobrego stanu zachowania przyrody dla Polski i całej Unii Europejskiej.
OGŁOSZENIE

odudowa przyrody 001
W czasie zmiany klimatu, gdy kontynent jest pustoszony przez powodzie, susze i pożary, prawo to pomoże zapewnić bezpieczniejszą i zdrowszą przyszłość dla nas, Polaków i Europejczyków.

Parlament Europejski zatwierdziła 27 lutego 2024 r., trójstronne porozumienie w sprawie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law, NRL). Parlament UE, Rada UE, Komisja Europejska byli jednogłośni – stracone zasoby należy odbudować i potrzebne są do tego prawne regulacje.  

Posłowie i posłanki wysłuchali apeli ponad miliona obywateli, przedsiębiorstw, naukowców i organizacji pozarządowych i utorowali drogę do wejścia w życie tego pierwszego w swoim rodzaju prawa.

odudowa przyrody 003Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych to historyczną szansa na zapewnienie dobrego stanu zachowania przyrody dla Polski i całej Unii Europejskiej. W czasie zmiany klimatu, gdy kontynent jest pustoszony przez powodzie, susze i pożary, prawo to pomoże zapewnić bezpieczniejszą i zdrowszą przyszłość dla nas, Polaków i Europejczyków.

Odbudowa zasobów przyrodniczych jest kluczową i opłacalną inwestycją w bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na zmianę klimatu, zdrowie i dobrostan. Szacunkowe korzyści płynące z odbudowy są średnio 8-10 razy większe niż jej koszty.

 – „Kompromisowa wersja NRL jest bardziej liberalna niż wersja pierwotna i zawiera sporą ilość „bezpieczników”, które zmieniają zapisy, będące przedmiotem najgorętszych dyskusji. Prawo przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zapobiegania suszy i powodzi, jednocześnie nie nakłada obowiązków na rolników i prywatnych właścicieli gruntów, o co były wcześniej obawy. Prawo to również nie nakłada obowiązku zmiany finansowania w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Na pewno będziemy potrzebowali nowego programu finansowania dedykowanego dla inwestycji przyrodniczych, wpierających zarówno mieszkańców miast jak i terenów wiejskich” – mówi Dariusz Gatkowski, Doradca Zarządu ds. różnorodności biologicznej, Fundacji WWF Po.odbudowa przyrody

Ostatnim krokiem w tym procesie jest formalne zatwierdzenie porozumienia przez państwa członkowskie, co ma nastąpić w marcu lub kwietniu tego roku.

odudowa przyrody 002WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach.
Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.


Źródło informacji: nfoWire.pl  /  Fundacja WWF Polska

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię