OGŁOSZENIE

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek podczas październikowej sesji wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Laudację odczytał wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. W uznaniu zasług dla regionu Sejmik Województwa Lubuskiego nadał „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”:

Romuald Fedorczak:

 • lekarz ginekolog-położnik, samorządowiec,
 • honorowy dawca krwi,
 • w latach 1975-1985 piłkarz „Dozametu” Nowa Sól,
 • od 1993 r. lekarz w Miejskim Klubie Piłkarskim „Arka” Nowa Sól i Prezes klubu od 2000 do 2001 r.,
 • od wielu lat związany z lokalnym samorządem. W latach 1998-2002 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli. Od 2002 do 2006 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. Od 2006 r. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego,
 • współorganizator i Wicedyrektor corocznego biegu ulicznego „Bieg do Pustego Grobu”,
 • współorganizator i uczestnik wielu imprez charytatywnych,
 • w roku 2019 otrzymał tytuł „Ginekologa Roku”,
 • odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Piłkarstwa Lubuskiego.

Paweł Jarmużek:

 • absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
 • dr nauk medycznych,
 • kierownik Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Kliniczny Oddział Neurochirurgii zajmuje się wszechstronną diagnostyką oraz leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W oddziale operowani są pacjenci z chorobami nowotworowymi, tętniakami i naczyniakami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Dużą grupę zabiegów operacyjnych stanowi leczenie dyskopatii kręgosłupa szyjnego oraz lędźwiowo-krzyżowego metodą klasyczną oraz mikrodiscekromią przy użyciu mikroskopu operacyjnego,
 • Prodziekan ds. klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • swoim doświadczeniem, kompetencjami i profesjonalnym podejściem do pacjenta zyskał ogromny szacunek w gronie lokalnej społeczności.

Katarzyna Jarosz-Rabiej:

 • poetka, prozaik, redaktorka,
 • debiutowała wierszem w „Zastalowcu” w 1978 r.
 • laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich,
 • publikowała m.in. w „Nadodrzu”, „Twórczości Robotników”, „Własnym Głosem” i „Pro Libris”,
 • wydała zbiory wierszy i opowiadań,
 • autorka 9 książek literackich i redaktorka publikacji zbiorowych, m.in. wspólnie z Jolantą Pytel opracowała antologię wierszy Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów,
 • założycielka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów,
 • Członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze,
 • założyła Uniwersytet Poezji w Zielonej Górze, gdzie w zajęciach warsztatowych brało udział ponad 150 pisarzy,
 • organizuje spotkania literackie i promuje literaturę pisarzy Ziemi Lubuskiej,
 • aktorka w teatrze amatorskim i kabarecie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • odznaczona m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony dla Kultury RP”.

Władysław Klępka:

 • poeta, artysta-plastyk,
 • tłumacz języka czeskiego i gruzińskiego,
 • współtworzył Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze, członek Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, współzałożyciel Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze,
 • debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach „Poezji”,
 • autor zbiorów wierszy,
 • redaktor książek i katalogów plastycznych,
 • jego wiersze tłumaczono na język niemiecki,
 • uprawia malarstwo w technice papier barwny ręcznie czerpany,
 • miał kilkanaście indywidualnych wystaw prac plastycznych na Środkowym Nadodrzu,
 • otrzymał m.in. odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, „Lubuski Animator Kultury” i Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Zbigniew Kozłowski:

 • działacz kultury i prozaik,
 • autor legend lubuskich, a także powieści historycznych dla młodzieży,
 • dotychczas wydano 7 jego książek, w tym 4 powieści,
 • członek Związku Literatów Polskich. Przez wiele lat Wiceprezes Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze,
 • w żarskiej bibliotece reaktywował „Klub Literacki”, integrując pisarzy
  z Żar, Żagania i Lubska. Członkom klubu służył pomocą przy wydawaniu książek i ich promocji,
 • w Żarach prowadził „Dyskusyjny Klub Książki”,
 • pomysłodawca i realizator ogólnopolskiego, corocznego konkursu
  „O laur Dziewina”,
 • współorganizator plenerowych imprez literacko-muzycznych,
 • popularyzator literatury lubuskiej,
 • organizator i prowadzący spotkania autorskie,
 • uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, otrzymał „Lubuski Wawrzyn Literacki”.

Jolanta Pytel-Marciniszyn:

 • poetka i prozaik, animatorka kultury,
 • redaktorka antologii i almanachów literackich,
 • debiutowała wierszem w „Nadodrzu” w 1970 r.,
 • jej utwory tłumaczono na język angielski i niemiecki,
 • Członek Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze
 • założycielka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze i Uniwersytetu Poezji,
 • wydała zbiorki wierszy oraz opowiadania,
 • opracowała lub współopracowała antologie wierszy studentów Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze, poetów Środkowego Nadodrza, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Wschowy oraz zbiór baśni
  i wierszy członków SJŻP,
 • autorka 14 książek literackich i redaktorka 10 publikacji zbiorowych,
 • organizator spotkań literackich,
 • promuje literaturę pisarzy Ziemi Lubuskiej,
 • otrzymała m.in. „Lubuski Wawrzyn Literacki”, „Lubuską Nagrodę Literacką ZLP” i Laur Literacki im. J. Koniusza.

Robert Rudiak:

 • poeta i regionalista,
 • pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • od prawie 30 lat członek Związku Literatów Polskich, obecnie Prezes Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze,
 • wydał 13 tomików wierszy, książkę prozatorską i powieść,
 • autor prac naukowych, monografii i szkiców historyczno-literackich,
 • społecznik,
 • działał w Klubie Literackim Lubuskiego Towarzystwa Kultury i Grupy Działań Artystycznych „Budowa II”, Lubuskim Stowarzyszeniu Twórców i Animatorów Kultury „Parnas”, Lubuskim Stowarzyszeniu Twórców Promocji Kultury „Pro Arte” w Zielonej Górze, Prezes Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „DEBIUT” – organizatora Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny,
 • członek Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „WINNICA”,
 • wyróżniany m.in. Lubuską Nagrodą Literacką ZLP, medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dwukrotnie Nagrodę Kulturalną Miasta Zielona Góra.

Alfred Siatecki:

 • prozaik, reportażysta, dziennikarz, redaktor, krytyk literacki,
 • autor słuchowisk, regionalista i prasoznawca,
 • zadebiutował opowiadaniem w „Wiadomościach Zachodnich” w 1969,
 • długoletni dziennikarz „Nadodrza”, „Gazety Nowej” i „Gazety Lubuskiej”,
 • członek Związku Literatów Polskich,
 • redaktor naczelny czasopisma kulturalno-społecznego „Na Winnicy”,
 • Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”,
 • autor 27 książek literackich, w tym kryminalnych i sensacyjnych, redaktor 10 opracowań, w tym 5 informatorów bio-bibliograficznych pisarzy Środkowego Nadodrza, a także setek artykułów publicystycznych, reportaży i recenzji,
 • wydał zbiory opowiadań, szkiców, reportaże i eseje,
 • otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, medal Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”, Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubuskiego, Złoty Medal Prezydenta Zielonej Góry, „Lubuską Nagrodę Kulturalną”, „Lubuski Wawrzyn Literacki”
  i nagrodę Wydawnictwa „Iskry”.

Eleonora Szymkowiak:

 • działacz społeczny i samorządowy,
 • Prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi” Mecenat Złotego Serca,
 • Radna Miasta Zielona Góra,
 • od wielu lat niesie pomoc tam, gdzie z przyczyn niepełnosprawności, bezdomności, czy wykluczenia ludzie nie są zdolni do rozwiązywania swoich problemów trudnej egzystencji,
 • podejmuje inicjatywy lokalne i ponadregionalne na rzecz osób dysfunkcyjnych i potrzebujących,
 • organizowała pomoc rzeczową do obszarów objętych wojną, tj. Syria
  i Donbas,
 • inicjator wydarzeń kulturalnych w Zielonej Górze, m.in. od 10 współorganizuje z powodzeniem Lubuski Orszak Trzech Króli,
 • otrzymała tytułu „Kobiety Roku” redakcji tygodnika „Naj”, wyróżnienie „Czyniący Dobro” Magazynu Ekspresu Reporterów TVP, wybrana przez czytelników „Gazety Lubuskiej” jako „W-ce Lubuszanka roku 2000”, odznaczona „Złotym Gronem” Prezydenta Miasta Zielona Góra, otrzymała tytuł „Człowiek – Człowiekowi” przyznany przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
 • w 2018 r. odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.

Maciej Wróblewski:

 • piosenkarz, pieśniarz, autor tekstów, kompozytor, wirtuoz gitary
  i twórca unikatowych instrumentów,
 • od 50 lat promuje Zieloną Górę i od ponad 20 lat Województwo Lubuskie,
 • debiutował w 1971 roku, wygrywając Festiwal Piosenki Radzieckiej
  w Zielonej Górze,
 • zagrał około 5.000 koncertów w około 26 krajach Europy i Azji,
 • uczestniczył w licznych festiwalach w kraju i za granicą,
 • w latach 70-80. XX w. wystąpił w wielu telewizyjnych programach muzycznych,
 • współpracował z czołówką kabaretową tamtego okresu,
 • nagrał kilka płyt,
 • cały czas wzbogaca swój repertuar, mając przygotowanych 300 pieśni i piosenek, w tym o tematyce lokalnej, stare i przepiękne muzycznie
  i poetycko pieśni, romanse, dumki, zaśpiewy rosyjskie i ukraińskie, również w przekładach polskich,
 • sam sobie akompaniuje, grając na własnoręcznie konstruowanych unikatowych gitarach, m.in. na 18 strunowej gitaro-lutni,
 • lutnictwo, malarstwo olejne i uprawa winnicy to jego kolejne pasje
  i hobby,
 • otrzymał Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu „za trwanie na wysokim poziomie twórczej produkcji”.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię