Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek podczas październikowej sesji wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Laudację odczytał wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. W uznaniu zasług dla regionu Sejmik Województwa Lubuskiego nadał „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”:

Romuald Fedorczak:

 • lekarz ginekolog-położnik, samorządowiec,
 • honorowy dawca krwi,
 • w latach 1975-1985 piłkarz „Dozametu” Nowa Sól,
 • od 1993 r. lekarz w Miejskim Klubie Piłkarskim „Arka” Nowa Sól i Prezes klubu od 2000 do 2001 r.,
 • od wielu lat związany z lokalnym samorządem. W latach 1998-2002 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli. Od 2002 do 2006 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. Od 2006 r. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego,
 • współorganizator i Wicedyrektor corocznego biegu ulicznego „Bieg do Pustego Grobu”,
 • współorganizator i uczestnik wielu imprez charytatywnych,
 • w roku 2019 otrzymał tytuł „Ginekologa Roku”,
 • odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Piłkarstwa Lubuskiego.

Paweł Jarmużek:

 • absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
 • dr nauk medycznych,
 • kierownik Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Kliniczny Oddział Neurochirurgii zajmuje się wszechstronną diagnostyką oraz leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W oddziale operowani są pacjenci z chorobami nowotworowymi, tętniakami i naczyniakami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Dużą grupę zabiegów operacyjnych stanowi leczenie dyskopatii kręgosłupa szyjnego oraz lędźwiowo-krzyżowego metodą klasyczną oraz mikrodiscekromią przy użyciu mikroskopu operacyjnego,
 • Prodziekan ds. klinicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • swoim doświadczeniem, kompetencjami i profesjonalnym podejściem do pacjenta zyskał ogromny szacunek w gronie lokalnej społeczności.

Katarzyna Jarosz-Rabiej:

 • poetka, prozaik, redaktorka,
 • debiutowała wierszem w „Zastalowcu” w 1978 r.
 • laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich,
 • publikowała m.in. w „Nadodrzu”, „Twórczości Robotników”, „Własnym Głosem” i „Pro Libris”,
 • wydała zbiory wierszy i opowiadań,
 • autorka 9 książek literackich i redaktorka publikacji zbiorowych, m.in. wspólnie z Jolantą Pytel opracowała antologię wierszy Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów,
 • założycielka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów,
 • Członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze,
 • założyła Uniwersytet Poezji w Zielonej Górze, gdzie w zajęciach warsztatowych brało udział ponad 150 pisarzy,
 • organizuje spotkania literackie i promuje literaturę pisarzy Ziemi Lubuskiej,
 • aktorka w teatrze amatorskim i kabarecie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • odznaczona m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony dla Kultury RP”.

Władysław Klępka:

 • poeta, artysta-plastyk,
 • tłumacz języka czeskiego i gruzińskiego,
 • współtworzył Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze, członek Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, współzałożyciel Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze,
 • debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach „Poezji”,
 • autor zbiorów wierszy,
 • redaktor książek i katalogów plastycznych,
 • jego wiersze tłumaczono na język niemiecki,
 • uprawia malarstwo w technice papier barwny ręcznie czerpany,
 • miał kilkanaście indywidualnych wystaw prac plastycznych na Środkowym Nadodrzu,
 • otrzymał m.in. odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, „Lubuski Animator Kultury” i Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Zbigniew Kozłowski:

 • działacz kultury i prozaik,
 • autor legend lubuskich, a także powieści historycznych dla młodzieży,
 • dotychczas wydano 7 jego książek, w tym 4 powieści,
 • członek Związku Literatów Polskich. Przez wiele lat Wiceprezes Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze,
 • w żarskiej bibliotece reaktywował „Klub Literacki”, integrując pisarzy
  z Żar, Żagania i Lubska. Członkom klubu służył pomocą przy wydawaniu książek i ich promocji,
 • w Żarach prowadził „Dyskusyjny Klub Książki”,
 • pomysłodawca i realizator ogólnopolskiego, corocznego konkursu
  „O laur Dziewina”,
 • współorganizator plenerowych imprez literacko-muzycznych,
 • popularyzator literatury lubuskiej,
 • organizator i prowadzący spotkania autorskie,
 • uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, otrzymał „Lubuski Wawrzyn Literacki”.

Jolanta Pytel-Marciniszyn:

 • poetka i prozaik, animatorka kultury,
 • redaktorka antologii i almanachów literackich,
 • debiutowała wierszem w „Nadodrzu” w 1970 r.,
 • jej utwory tłumaczono na język angielski i niemiecki,
 • Członek Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze
 • założycielka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze i Uniwersytetu Poezji,
 • wydała zbiorki wierszy oraz opowiadania,
 • opracowała lub współopracowała antologie wierszy studentów Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze, poetów Środkowego Nadodrza, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Wschowy oraz zbiór baśni
  i wierszy członków SJŻP,
 • autorka 14 książek literackich i redaktorka 10 publikacji zbiorowych,
 • organizator spotkań literackich,
 • promuje literaturę pisarzy Ziemi Lubuskiej,
 • otrzymała m.in. „Lubuski Wawrzyn Literacki”, „Lubuską Nagrodę Literacką ZLP” i Laur Literacki im. J. Koniusza.

Robert Rudiak:

 • poeta i regionalista,
 • pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • od prawie 30 lat członek Związku Literatów Polskich, obecnie Prezes Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze,
 • wydał 13 tomików wierszy, książkę prozatorską i powieść,
 • autor prac naukowych, monografii i szkiców historyczno-literackich,
 • społecznik,
 • działał w Klubie Literackim Lubuskiego Towarzystwa Kultury i Grupy Działań Artystycznych „Budowa II”, Lubuskim Stowarzyszeniu Twórców i Animatorów Kultury „Parnas”, Lubuskim Stowarzyszeniu Twórców Promocji Kultury „Pro Arte” w Zielonej Górze, Prezes Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „DEBIUT” – organizatora Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny,
 • członek Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „WINNICA”,
 • wyróżniany m.in. Lubuską Nagrodą Literacką ZLP, medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dwukrotnie Nagrodę Kulturalną Miasta Zielona Góra.

Alfred Siatecki:

 • prozaik, reportażysta, dziennikarz, redaktor, krytyk literacki,
 • autor słuchowisk, regionalista i prasoznawca,
 • zadebiutował opowiadaniem w „Wiadomościach Zachodnich” w 1969,
 • długoletni dziennikarz „Nadodrza”, „Gazety Nowej” i „Gazety Lubuskiej”,
 • członek Związku Literatów Polskich,
 • redaktor naczelny czasopisma kulturalno-społecznego „Na Winnicy”,
 • Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”,
 • autor 27 książek literackich, w tym kryminalnych i sensacyjnych, redaktor 10 opracowań, w tym 5 informatorów bio-bibliograficznych pisarzy Środkowego Nadodrza, a także setek artykułów publicystycznych, reportaży i recenzji,
 • wydał zbiory opowiadań, szkiców, reportaże i eseje,
 • otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, medal Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”, Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubuskiego, Złoty Medal Prezydenta Zielonej Góry, „Lubuską Nagrodę Kulturalną”, „Lubuski Wawrzyn Literacki”
  i nagrodę Wydawnictwa „Iskry”.

Eleonora Szymkowiak:

 • działacz społeczny i samorządowy,
 • Prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi” Mecenat Złotego Serca,
 • Radna Miasta Zielona Góra,
 • od wielu lat niesie pomoc tam, gdzie z przyczyn niepełnosprawności, bezdomności, czy wykluczenia ludzie nie są zdolni do rozwiązywania swoich problemów trudnej egzystencji,
 • podejmuje inicjatywy lokalne i ponadregionalne na rzecz osób dysfunkcyjnych i potrzebujących,
 • organizowała pomoc rzeczową do obszarów objętych wojną, tj. Syria
  i Donbas,
 • inicjator wydarzeń kulturalnych w Zielonej Górze, m.in. od 10 współorganizuje z powodzeniem Lubuski Orszak Trzech Króli,
 • otrzymała tytułu „Kobiety Roku” redakcji tygodnika „Naj”, wyróżnienie „Czyniący Dobro” Magazynu Ekspresu Reporterów TVP, wybrana przez czytelników „Gazety Lubuskiej” jako „W-ce Lubuszanka roku 2000”, odznaczona „Złotym Gronem” Prezydenta Miasta Zielona Góra, otrzymała tytuł „Człowiek – Człowiekowi” przyznany przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
 • w 2018 r. odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.

Maciej Wróblewski:

 • piosenkarz, pieśniarz, autor tekstów, kompozytor, wirtuoz gitary
  i twórca unikatowych instrumentów,
 • od 50 lat promuje Zieloną Górę i od ponad 20 lat Województwo Lubuskie,
 • debiutował w 1971 roku, wygrywając Festiwal Piosenki Radzieckiej
  w Zielonej Górze,
 • zagrał około 5.000 koncertów w około 26 krajach Europy i Azji,
 • uczestniczył w licznych festiwalach w kraju i za granicą,
 • w latach 70-80. XX w. wystąpił w wielu telewizyjnych programach muzycznych,
 • współpracował z czołówką kabaretową tamtego okresu,
 • nagrał kilka płyt,
 • cały czas wzbogaca swój repertuar, mając przygotowanych 300 pieśni i piosenek, w tym o tematyce lokalnej, stare i przepiękne muzycznie
  i poetycko pieśni, romanse, dumki, zaśpiewy rosyjskie i ukraińskie, również w przekładach polskich,
 • sam sobie akompaniuje, grając na własnoręcznie konstruowanych unikatowych gitarach, m.in. na 18 strunowej gitaro-lutni,
 • lutnictwo, malarstwo olejne i uprawa winnicy to jego kolejne pasje
  i hobby,
 • otrzymał Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu „za trwanie na wysokim poziomie twórczej produkcji”.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka