OGŁOSZENIE

ekotest 001
TOGETAIR to nie tylko Szczyt Klimatyczny. To przede wszystkim wiedza…

Właśnie teraz rusza ogólnopolskie badanie poświęcone ekologii. Jego celem jest zebranie informacji o wiedzy Polaków nt. ochrony środowiska. Organizatorami badania są Fundacja Czyste Powietrze – organizator Szczytu Klimatycznego TOGETAIR – oraz Wirtualna Polska, które działają na rzecz budowania świadomości ekologicznej w Polsce.

– „Wiedza i edukacja w obszarze ekologii jest niezwykle ważna. Dlatego z zadowoleniem obserwuję, że coraz więcej ludzi dostrzega konieczność podejmowania działań w celu ochrony naszej planety przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. To świadczy także o rosnącej świadomości społecznej problemu, która jest niezbędna do podejmowania dalszych działań i podejmowania właściwych decyzji. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskim EkoTeście, którego ideą jest wskazanie najistotniejszych zagadnień w obszarze ekologii, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności” – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

EKOTEST DOSTĘPNY JEST TUTAJ

– „TOGETAIR to nie tylko Szczyt Klimatyczny. To przede wszystkim wiedza. Dlatego idziemy o krok dalej. Chcemy jeszcze mocniej edukować i dostarczać wiedzy w zakresie ekologii, bo tylko tak możemy wprowadzić realne zmiany, podejmować właściwe decyzje oraz trwale zmieniać nawyki. Dlatego wraz z Wirtualną Polską opracowaliśmy ogólnopolski test, dzięki któremu sprawdzimy wiedzę Polaków o ekologii w poszczególnych województwach. Wyniki pozwolą nam ocenić, w jakich aspektach powinniśmy wzmocnić edukacje” – mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Test podzielny będzie na trzy bloki tematyczne, w takich tematach jak:

  • segregacja odpadów i recykling, oszczędzanie wody, marnowanie żywności;
  • elektromobilność, czyste powietrze, OZE;
  • Gospodarka Obiegu Zamkniętego, lasy, geotermia, polityka energetyczna Polski do 2040 r.

– „Wspólnie z TOGETAIR stworzyliśmy ankietę dotyczącą takich zagadnień jak: oszczędzanie wody, elektromobilność, gospodarka odpadami czy jakość powietrza. Pytamy Polaków m.in. o to skąd bierze się zielona energia? Jakie są najważniejsze zagrożenia klimatyczne? Co możemy zrobić już dziś, żeby jutro było lepsze? Ekologia, troska o nasze wspólne środowisko to bardzo szeroki temat. Na początku najważniejsza jest wiedza, byśmy mogli ocenić, co możemy, a co musimy zrobić” – mówi Tomasz Bączek, Head of Marketing B2C w Wirtualnej Polsce.

Ankieta realizowana będzie w trzech etapach co dwa tygodnie. Po zebraniu i przeanalizowaniu odpowiedzi przygotowany zostanie raport, który przekazany zostanie wszystkim zainteresowanym. Wyniki EkoTestu posłużą także wypracowaniu rekomendacji, do których będą mogli odnieść się uczestnicy przyszłorocznego szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022.

– „Choć nie dla wszystkich może to być oczywiste, warto pamiętać, że każdy z nas swoimi wyborami codziennie wpływa na jakość klimatu, kondycję całych ekosystemów i jakość życia. Budowanie tej świadomości to zadanie nie tylko takich instytucji jak NFOŚiGW, ale de facto dla każdego z nas. Od ponad trzech dekad Fundusz buduje dobry klimat dla zrównoważonego rozwoju, czystego powietrza, gleby, wody, jedzenia, dla zdrowszego życia. Aktywnie szukamy ambasadorów tej idei zarówno wśród osób indywidualnych, organizacji pozarządowych, samorządów, szkół. Z ciekawością prześledzę też wyniki ogólnopolskiej ankiety, bo wiem, że działając razem możemy jeszcze wspólnie wiele zrobić dla klimatu i środowiska” – mówi Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Link do ankiety: http://ekotest.wp.pl

Jakość merytoryczną ankiety sygnują eksperci TOGETAIR oraz Rada Programowa TOGETAIR.

Badanie objęte zostało patronatem: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Pozytywnych Idei oraz Fundacji Las na Zawsze.patroniorganizatorzy


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię