OGŁOSZENIE

Dzieci i młodzież uczęszczająca do Państwowej Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu nowy rok szkolny powitają w odnowionej szkole, której remont praktycznie dobiegł końca. Zmianie uległo także bezpośrednie otoczenie szkoły.

Prowadzone prace remontowe realizowane są w ramach systemowego projektu  finansowanego z Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” dotyczący kompleksowej termomodernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi Szkoła Muzyczna od 15 października ubiegłego roku funkcjonowała w innym miejscu, przy ulicy Zakaszewskiego 2 w biurowcu dawnego „Rempolu”.
Szkoła po remoncie prezentuje się z pewnością lepiej w nowej odsłonie. Od strony podwórza wcześniej został wybudowany parking samochodowy.  Warto podkreślić duże zaangażowanie załogi szkoły i rodziców podczas dwukrotnych przenosin wyposażenia szkoły, a było co przenosić. Obok mebli i różnorodnego wyposażenia trzeba było przenieść także delikatne instrumenty.
Dokonany remont był jednym z poważniejszych w historii tego obiektu, który dawniej był siedzibą kościoła Nowoapostolskiego, przy ówczesnej ulicy Brójeckiej.
Dyrekcja szkoły planuje dokonać oficjalnego otwarcia placówki w październiku. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć Szkoły muzycznej w nowej odsłonie z 28 sierpnia 2019 roku

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


 

 Warto przypomnieć
Zadanie inwestycyjne stanowiło pierwszy etap dużego, kompleksowego założenia projektowego składającego się z dwóch etapów – przygotowania inwestycji oraz właściwej realizacji robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Umowa na realizacje zadania została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 30 czerwca 2014 r.  Całkowity koszt projektu wyniósł 20,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności  – 17,6 mln zł. Wspomniany wyżej projekt dotyczy 156 jednostek szkolnictwa artystycznego z terenu całego kraju, w tym: 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkół baletowych, 2 studiów pomaturalnych, co stanowi 63% całości infrastruktury szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego podległego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu pozwoli na znaczące polepszenie stanu budynków i w efekcie – poprawę warunków nauczania.

*  *  *

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat i cyklu czteroletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I st. w Międzyrzeczu jest złożenie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 maja podania wraz ze świadectwem zdrowia, oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności kandydata do kształcenia w szkole artystycznej.

W okresie od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 1993 roku funkcjonowała w Międzyrzeczu Filia Gorzowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 2. Filię powołał ówczesny dyrektor tejże placówki p. Grzegorz Kowalec. Stała się ona bazą do przemianowania w samodzielną szkołę. W wyniku intensywnych starań doprowadzono do powołania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Szkoła powstała na podstawie Zarządzenia Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 listopada 1993 r.

Jest to placówka, która umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie wiedzy muzycznej, nabywanie umiejętności gry na różnych instrumentach. Uczniowie mogą uczyć się gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, klarnecie, saksofonie, flecie poprzecznym i wiolonczeli. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań, kształtuje osobowość dzieci poprzez obcowanie ze sztuką, co wpływa na ich ogólną wrażliwość, inteligencję i piękniejsze spostrzeganie świata.

Do tej pory Szkołę ukończyło niemal trzystu absolwentów. Wielu z nich obrało dalszą drogę kształcenia artystycznego w średnich i wyższych szkołach muzycznych. To właśnie ta szkoła przyczynia się do wzbudzania wielkiej miłości do muzyki i daje dobre początki umożliwiające dalsze kształcenie naszych absolwentów.

Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Międzyrzeczu stworzono od podstaw w każdym zakresie. W ciągu 20 lat nastąpił znaczący rozwój szkoły przyczyniający się do poprawy warunków nauki i pracy. Ilość uczniów wzrosła z 51 do 136. Kadra pedagogiczna w początkowym okresie liczyła 5 osób, a w chwili obecnej 16.

Szkoła intensywnie współpracuje ze środowiskiem przyczyniając się do wzbogacenia życia kulturalnego mieszkańców Międzyrzecza i okolic. W kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży przykładamy dużą wagę do muzykowania zespołowego, które spełnia ważną rolę wychowawczą, prowadząc chóry, orkiestrę szkolną i zespoły kameralne biorące udział w różnych imprezach i uroczystościach.

Uczniowie biorą udział w różnych konkursach muzycznych, co daje możliwość sprawdzenia umiejętności i zaprezentowania swojego warsztatu na regionalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych imprezach.


REKLAMA

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię