OGŁOSZENIE

W czwartek 9 listopada na Placu Ratuszowym uroczyste ślubowanie złożyli kadeci pierwszej klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie.

Czwartkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie, którą celebrował ksiądz Biskup Stefan Regmunt. Następnie wszyscy uczestnicy zebrali się na miejskim Rynku, aby uczestniczyć w podniosłej chwili, jaką jest pierwsze żołnierskie ślubowanie tamtejszych uczniów.

Uroczysty apel z wojskowym ślubowaniem przeprowadzony został na centralnym placu  w Rzepinie.  Swoją obecnością mundurowych uczniów zaszczycili: Dyrektor Biura ds. Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej  Pan Waldemar Zubek reprezentujący Sekretarza Stanu w MON Pana Michała Dworczyka, Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych generał dywizji Jarosław Mika, Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak, jak również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, ale przede wszystkim rodziny, najbliżsi i przyjaciele uczniów oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Rzepina Pana Sławomir Dudzis.

Uroczystość uświetniła asysta honorowa wystawiona przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną współorganizatora ślubowania oraz Orkiestra Wojskowa z Żagania pod dowództwem st. chor. szt. Adama Dudzika.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku  Dowódcy Generalnemu SZ gen. dyw. Jarosławowi Mice o gotowości do uroczystości. Następnie wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Szkoły Ewa Winiarczyk jednocześnie dziękując wszystkim, tym którzy stworzyli warunki sprzyjające rozwojowi placówki szkolnej. Szczególne podziękowania złożone zostały na ręce Dowódcy Generalnego RSZ, Burmistrza Miasta Rzepin oraz Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej Pana pułkownika dyplomowanego Piotra Malinowskiego.

Następnie wychowawczyni pierwszej klasy Pani Anna Mieczkowska odczytała zarządzenie w sprawie nadania tytułu kadeta uczniom I klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez trzydziestu uczniów klasy mundurowej. O godzinie 13.00 przy rzepińskim Ratuszu usłyszeć można było tylko podniosłe słowa ślubowania „My Kadeci klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie ŚLUBUJEMY: służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, być dobrym Polakiem, zachować postawę godną Kadeta Rzeczypospolitej Polskiej, dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz szanować i wzbogacać jej dobre tradycje, strzec honoru kadeta; chronić Sztandar szkoły;  być posłusznym swoim przełożonym oraz okazywać należny im szacunek, przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, pomagać i wspierać słabszych kolegów, systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem  swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki. Tak mi dopomóż Bóg!” Zasłużeni uczniowi dostąpili wyróżnienia jakim było złożeniem ślubowania na sztandar szkoły. Aktu uroczystego ślubowania dokonał gen. dyw. Jarosław Mika, Dowódca Generalny RSZ.

Po akcie ślubowania i błogosławieństwie udzielonego przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Stefana Regmunta głos zabrali zaproszeni goście. Dyrektor Biura ds. Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Waldemar Zubek podziękował gronu pedagogicznemu poświęcenia z jakim  edukują ale i kształtują charakter młodych Polek i Polaków, wychowując ich na młodych patriotów. Następnie przeczytał list od Sekretarza Stanu w MON Pana Michała Dworczyka, który skierował następujące słowa do zebranych gości:
„Drodzy uczniowie przysięga to najważniejszy dzień w życiu każdego żołnierza. Każdy nawet pułkownik czy generał pamięcią wraca do tego momentu, kiedy przysięgał na sztandar ojczyźnie, bo to właśnie wtedy zaczynała się jego droga pełna poświęceń i wyrzeczeń, ale też wielkiej przygody z mundurem. Dziś ten moment jest Waszym udziałem bo choć składacie ślubowanie jako uczniowie klasy mundurowej w sercu jesteście prawdziwymi żołnierzami. Życzę Wam wytrwałości, odwagi, samozaparcia na drodze którą obraliśmy. Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że działacie w duchu słów: takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. W zdaniu Hetmana Zamoyskiego kryje się głęboka filozofia według, której byt państwowy bezpośrednio zależny jest od procesu wychowawczego najmłodszych pokoleń. Pragnę was zapewnić że nie będziecie sami Ministerstwo Obrony Narodowej będzie Was wspierać działania w zakresie edukacji obywatelskiej i wychowania patriotycznego”.

Dowódca Generalny RSZ mówił dalej: „(…) życzę Wam wytrwałości i pasji bo tak naprawdę żeby nosić mundur, czy to wojskowy, czy służby leśnej, policyjny, straży granicznej bądź straży pożarnej to potężne wyzwanie. Tu trzeba mieć pasję. Bez tego nie da się realizować swoich zadań bez tego nie da się dobrze wypełniać powinności. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego spełnienia wszystkich marzeń i chciałoby się powiedzieć do zobaczenia za kilka lat, ale już w Barwach jednostek wojskowych”.

W imieniu uczniów składających ślubowanie głos zabrał Hubert Rudnicki, który mówił:
„W pierwszych słowach chciałbym wyrazić ogromną dumę wynikającą z możliwości przebywania dzisiaj w tym właśnie miejscu i przemawiania w imieniu wszystkich kolegów z klasy wojskowej. Rozpiera nas duma wynikająca z przywileju noszenia munduru i obcowania z ludźmi dla których honor uczciwość i samodyscyplina są fundamentalnymi wartościami. Dzisiejszy dzień ma szczególny wyraz. Jesteśmy pierwszym rocznikiem klasy o profilu wojskowym utworzonym w murach Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Rzepinie. Chciałbym z tego miejsca zapewnić, że jesteśmy świadomi jak doniosłą rolę przyszło nam spełnić. I chociaż pewne jest to że po nas będą kolejni a po nich jeszcze inni, my nowicjusze w obecności Sztandaru i wszystkich zebranych Państwa możemy przyjrzeć, że dołożymy wszelkich starań, aby zostawić po sobie wzniosłe tradycje. Możemy obiecać że zrobimy wszystko aby być chlubą naszej szkoły”.

Elementem kończącym całą uroczystość była defilada pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz kadetów klasy wojskowej. Defiladę przyjęli zaproszeni goście.


Tekst i Foto: por. Weronika MILCZARCZYK

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię