OGŁOSZENIE

Wsparcie dla nauczycieli i uczniów, doposażenie szkół oraz wiele innych działań już zrealizowano dzięki dofinansowaniu projektów związanych z podnoszeniem, jakości kształcenia zawodowego. 14 grudnia, br. w siedzibie departamentów unijnych odbyła się konferencja podsumowująca realizację 24 projektów prowadzonych przez powiaty dotyczących modernizacji kształcenia zawodowego w województwie lubuskim.

Konferencję otworzył wicemarszałek Romuald Gawlik.

wicemarszałek Romuald Gawlik
wicemarszałek Romuald Gawlik

O szczegółach związanych z realizacją projektów mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.
„Bardzo ważne jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe ma się zmienić. Projekt jest duży, a zadanie pracochłonne. W projekcie bierze udział 12 powiatów, 5 gmin, Miasto Zielona Góra, 5 szkół ministerialnych (3 rolnicze, 2 leśne)” – mówił wicemarszałek.

Kwota projektów wynosi ponad 172 mln zł, wartość dofinansowania ponad 161 mln zł, a wartość wkładu własnego 11,6 mln zł.

Wicemarszałek przedstawił osiągnięte wskaźniki. – „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie  to 527 nauczycieli.  Do dnia dzisiejszego osiągnięto wskaźnik na poziomie 186 nauczycieli, co stanowi 35,29% założonej wartości ogólnej. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: do końca 2018 roku – 1 773 uczniów,  do końca 2023 roku – 5 081 uczniów. Do dnia dzisiejszego osiągnięto wskaźnik na poziomie 813 uczniów, co stanowi 16% założonej wartości ogólnej” – mówił wicemarszałek.


Zobacz prezentację


Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane będą trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj.:

  1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
    II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU
    III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa lubuskiego. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia, jakości kształcenia zawodowego. Ze wsparcia korzystają nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Szkoły zyskują wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która posiada wiedzę o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w branżach w zakresie nauczanych przedmiotów.

Dzięki projektowi swoje kompetencje zawodowe podnoszą również uczniowie szkół zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania i nie są zapewnione przez szkoły. Ponadto, co najmniej 5000 uczniów zostanie skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na odpłatne praktyki i staże. Tam dowiedzą się jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, poznają najnowsze techniki i rozwiązania, będą pracować na  sprzętach używanych w danych dziedzinach zawodowych. Dzięki temu będą mogą pogłębić i wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach w realnych warunkach pracy, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy. Uczniowie, którzy w szkole poznają teorię, a praktykę u przedsiębiorcy, będą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie ryku pracy i zwiększą swoje szanse na zatrudnienie.

Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tak, aby uczniowie mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą. Młodzież gimnazjalna często  nie ma ukierunkowanych planów, co do swojej dalszej edukacji i staje przed trudnym decyzją, jaką jest wybór szkoły. Nie bez znaczenia jest dla nich baza dydaktyczna szkoły.  Placówki, w których naucza się w oparciu o nowoczesne metody i na nowoczesnym sprzęcie cieszą się większym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej, dla której szkolnictwo zawodowe powoli  przestaje być tą mniej atrakcyjną formą kontynuowania edukacji, a staje się drogą do zdobycia zawodu i dobrze płatnej pracy.

Działania projektowe skupią się także na rozwoju doradztwa zawodowego. Ważne jest, aby uczniowie mieli wsparcie certyfikowanych doradców zawodowych, którzy śledzą zmiany i tendencje rynku pracy w danym regionie i którzy są w stanie pomóc i doradzić w wyborze dalszej ścieżki zawodowej młodzieży.

Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia w poszczególnych branżach, ściśle współpracujących  z pracodawcami oraz elastycznie reagujących na zmiany zachodzące na rynku pracy.


Materiał prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię