Parlament przyjmuje zmiany w przepisach o redukcji, wielokrotnym użyciu i recyklingu opakowań.

Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling.

0
243
ue recykling opakowań 000
Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling.
OGŁOSZENIE

ue recykling opakowań 001
W 2018, sektor produkcji opakowań wygenerował w UE obrót w wysokości 355 mld EUR. Jest to stale rosnące źródło odpadów, których łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 roku, do 84 mln ton w 2021 roku. W 2021 każdy Europejczyk wytwarzał 188,7 kg odpadów opakowaniowych rocznie, a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 roku !

Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling.

    • Mniej niepotrzebnych opakowań i odpadów;
    • Zakaz stosowania „trwałych chemikaliów ” w opakowaniach żywności;
    • Każdy Europejczyk generuje prawie 190 kg odpadów opakowaniowych rocznie.

W środę (22.11.2024), Posłowie zatwierdzili sprawozdanie, które jest stanowiskiem Parlamentu w negocjacjach z rządami UE, 426 głosami za, 125 przeciw, przy 74 wstrzymujących się.

Zmniejszenie ilości opakowań, ograniczenie niektórych ich rodzajów i zakaz stosowania „trwałych chemikaliów”

Oprócz ogólnych celów redukcji opakowań zaproponowanych w rozporządzeniu (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.), posłowie chcą wyznaczyć konkretne cele redukcji opakowań z tworzyw sztucznych (10% do 2030 r., 15% do 2035 r. i 20% do 2040 r.).

Posłowie chcą zakazać sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy (poniżej 15 mikronów), chyba że jest to wymagane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, aby zapobiec marnowaniu żywności. Proponują również znaczne ograniczenie stosowania niektórych formatów opakowań jednorazowych, takich jak miniaturowe opakowania hotelowe na produkty toaletowe i folia termokurczliwa na walizki na lotniskach.

Aby zapobiec negatywnym skutkom zdrowotnym, posłowie wzywają do wprowadzenia zakazu stosowania tak zwanych „trwałych chemikaliów” (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) oraz bisfenolu A w opakowaniach mających kontakt z żywnością.

Zachęcanie konsumentów do opakowań wielokrotnego użytku

Posłowie dążą do stworzenia przejrzystych wymogów dotyczących ponownego użycia lub ponownego napełnienia opakowań. Końcowi dystrybutorzy napojów i żywności na wynos w sektorze usług gastronomicznych, tacy jak hotele, restauracje i kawiarnie, powinni dać konsumentom możliwość przyniesienia własnego pojemnika.

Lepsza zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych

Nowe przepisy wymagają, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, spełniając surowe kryteria, które zostaną określone w prawodawstwie wtórnym. Przewidziano pewne tymczasowe wyjątki dotyczące, na przykład, drewnianych i woskowanych opakowań na żywność.

Posłowie chcą, aby kraje UE zapewniły, że 90% materiałów zawartych w opakowaniach (plastik, drewno, metale żelazne, aluminium, szkło, papier i tektura) będzie zbierane oddzielnie do 2029 roku.

Cytat

Sprawozdawczyni Frédérique Ries (Renew, BE) powiedziała: – „Parlament wysyła silny sygnał poparcia dla całkowitej przebudowy unijnego rynku opakowań i odpadów opakowaniowych. Przepisy te są niezbędne dla europejskiej konkurencyjności i innowacji oraz dostosowują ambicje środowiskowe do rzeczywistości przemysłowej. Wraz ze skuteczną polityką wielokrotnego użytku i recyklingu, upewniamy się, że opakowania są bezpieczne dla konsumentów, dodając zakaz stosowania szkodliwych chemikaliów w opakowaniach żywności, w szczególności PFAS”.

Kolejne kroki

Parlament jest gotowy do rozpoczęcia rozmów z rządami krajowymi na temat ostatecznego kształtu ustawy, po tym jak Rada przyjmie swoje stanowisko.

Kontekst

W 2018, sektor produkcji opakowań wygenerował w UE obrót w wysokości 355 mld EUR. Jest to stale rosnące źródło odpadów, których łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 roku, do 84 mln ton w 2021 roku. W 2021 każdy Europejczyk wytwarzał 188,7 kg odpadów opakowaniowych rocznie, a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 roku, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania.

Przyjmując niniejsze sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, unikania odpadów, stopniowego wycofywania opakowań niezrównoważonych i zwalczania stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, zgodnie z wnioskami 5 ust. 1, 5 ust. 3, 5 ust. 4, 5 ust. 5, 11 ust. 1, 11 ust. 4 i 20 ust. 3 konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.


Źródło informacji: Parlament Europejski / Biuro w Polsce

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię