OGŁOSZENIE

roczne podsumowanie w 17wbz 14
Foto: 17 WBZ

W mijającym 2022 roku, żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej funkcjonowali na wielu, różnych kierunkach. Misją zmotoryzowanych jest przede wszystkim obrona ojczyzny w działaniach operacyjnych ale również wsparcie społeczeństwa w czasie kryzysu.

Rok 2022 na kartach kalendarza zmotoryzowanych dobiega końca. Z pewnością można stwierdzić, że ilość zadań postawionych przez przełożonych była ogromna. Koniec roku to doskonała okazja do podsumowania działalności zmotoryzowanych.
W trakcie 12 miesięcy żołnierze z siedemnastką na ramieniu brali udział w ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, m.in. Saber Strike-22, Bóbr-22, Gepard-22 w ramach międzynarodowego ćwiczenia Defender Europe-22, Borsuk-22, Silver Arrow. Ponadto przeszli certyfikację każdego szczebla dopuszczającą kolejną XI już zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wyjazdu na terytorium Rumunii, certyfikację VII zmiany PKW UNIFIL w Libanie, którą żołnierze 17WBZ wystawiają po raz pierwszy i certyfikację przygotowującą zmotoryzowanych do pełnienia dyżuru w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej (GBUE). Oprócz planowych ćwiczeń żołnierze z trzech garnizonów, w których stacjonuje brygada permanentnie wspierali działania straży granicznej na wschodzie kraju.

Zachowanie wysokiego stopnia gotowości do działania charakteryzuje zmotoryzowanych. W ciągu minionego roku w strukturach brygady odbyły się liczne sportowe zmagania m.in. mistrzostwa w wieloboju żołnierskim, bieg na orientację, zawody w futsalu, piłce sitkowej, tenisie stołowym, biegu patrolowym, pływaniu i wielu innych dziedzinach.
Zgodnie z nową ustawą o obronie ojczyzny zmotoryzowani prowadzili szkolenia dla uczestników z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, zarówno etap I podstawowy, jak i kolejny – specjalistyczny, żołnierzy pasywnej i aktywnej rezerwy oraz dla legii akademickiej. Wcielali się w rolę instruktorów podczas comiesięcznych zajęć dla uczniów klas o profilu wojskowym czy prowadzili szkolenia i obozy dla klas mundurowych.
Byli gospodarzami wielu wojskowych projektów np. 34 edycji Projektu Wojownik, brali udział we wspólnym biegu, Wilczym Tropem, międzynarodowych manewrach ratowiczno — taktycznych Tactical Prison Rescue, oraz zawodach snajperskich pk. Best European Sniper Team Competition
Podczas weekendów z wojskiem i pikników militarnych prezentowali indywidualne, żołnierskie wyposażenie oraz główny sprzęt 17WBZ, promując i przybliżając tym samym służbę wojskową. Uczestniczyli i zabezpieczali święta patriotyczne i wojskowe.
Przy tych wszystkich niezliczonych przedsięwzięciach żołnierze z „siedemnastką” na ramieniu zawsze pamiętają o poległych kompanach i poprzednikach. W czasie obchodów święta zmarłych, dnia pamięci o poległych na misjach, w rocznice śmierci poległych kolegów oraz w inne dni upamiętniające bohaterskie walki godnie oddają należytą cześć i hołd.

Styczeń

Początek mijającego roku był okresem podsumowań. A dokładnie rozliczeniem zadań 21 patrolu saperskiego stacjonującego w Krośnie Odrzańskim.

Głównym zadaniem krośnieńskich żołnierzy jest oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN). Patrol działa na terenie 6 powiatów:

  • słubickiego;
  • krośnieńskiego;
  • żarskiego;
  • międzyrzeckiego;
  • sulęcińskiego;
  • oraz świebodzińskiego.

W roku 2021 patrol przyjął i wykonał 150 zgłoszeń, tym samym pokonując 31 796 km. Ponadto wykryto i zniszczono łącznie 27 524 sztuk materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

Na koniec stycznia odbyło się przekazanie X zmiany PKW Rumunia w podporządkowanie DO RSZ, którzy na misję wyjechali na początku lutego 2022 roku.

Od maja 2017 roku Wielkopolska Brygada Zmechanizowana realizuje zadania tFP (ang. Tailored Forward Presence) dostosowanej Wysuniętej Obecności NATO, polegające na wzmocnieniu południowej flanki NATO. Podczas półrocznego dyżuru polscy żołnierze odbywają szereg wielonarodowych szkoleń na terenie Rumunii. Ponad 200-osobowy kontyngent stanowią głównie zmotoryzowani z Wielkopolskiej Brygady.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie systematycznie od kilku lat odbywają się letnie i zimowe szkolenia wojskowych nurków. To właśnie wojska inżynieryjne zabezpieczają inne rodzaje wojsk, dlatego m.in. szkolenie wojskowych nurków jest tak niezbędne. W tym roku od 17 do 28 stycznia z wykorzystaniem akwenu Rakowe na ośrodku szkolenia nurków (OSPWL w Wędrzynie) swoje umiejętności doskonalili żołnierze z zachodniej części kraju.

Luty

Zimowy poligon zmotoryzowanych, czyli Saber Strike-22 – wielonarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami, których organizatorem jest strona amerykańska. Na terytorium RP odbywa się co dwa lata. W szkoleniu udział wzięło ponad 1300 polskich żołnierzy na ponad 300 jednostkach sprzętu wojskowego różnego rodzaju.
Pierwszym etapem trzytygodniowych ćwiczeń było przetrenowanie tzw. HNS (Host Nation Support) – wsparcie państwa gospodarza. Strona Polska doskonaliła sprawne przyjęcie i przerzut zarówno sił własnych, jak i sojuszniczych przez terytorium Polski. Reasumując, początek szkolenia dotyczył zabezpieczenia obszaru logistycznego przez poszczególne jednostki wojskowe (tankowanie, nocleg, wyżywienie). Zmotoryzowani z 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej w zwartych kolumnach przemierzyli trasę ponad 900 km z zachodniej części kraju, docierając na OSPWL Orzysz, aby przejść do części taktyczno-ogniowej.

Marzec

W marcu rozpoczął się proces sprawdzenia XI zmiany PKW przygotowującej się do wyjazdu na misję w Rumunii. Od 1 do 2 marca br. kolejna zmiana polskiego kontyngentu formowana przez 17WBZ została poddana ocenie stopnia wyszkolenia pk. Wilk-22. Żołnierze głównie z 15 batalionu Ułanów Poznańskich wykonywali praktyczne ćwiczenia na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu. Uczestnicy certyfikacji w polu spędzili kilkadziesiąt godzin. Przedsięwzięcie skupiało się na przygotowaniu wszystkich komponentów do działania w różnych środowiskach pola walki. Sprawdzono m.in. umiejętności żołnierzy, ale także ich wytrzymałość i odporność na zmęczenie.

Oprócz programowych szkoleń poligonowych koniec zimy obfitował w sportowe zmagania. W niedzielę 6 marca br. odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Tropem Wilczym zorganizowany przez 5 Kresowy batalion saperów. Na starcie biegu, który po raz piąty odbył się w Krośnie Odrzańskim, stanęło 25 uczestników.
Projekt biegowo-edukacyjny w swym założeniu jest oddaniem hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 na obszarze przedwojennych granic RP oraz popularyzacją wiedzy na ten temat. Bieg odbył się na dystansie 1963 metrów na terenie krośnieńskiego Parku Tysiąclecia. Liczba ta jest symboliczna, ponieważ to właśnie w 1963 roku zamordowany został ostatni z żołnierzy wyklętych-Józef „Lalek” Franczak.

Również w Krośnie Odrzańskim, 14 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Doradczego ze Stanów Zjednoczonych, przy 5 batalionie saperów, z uczniami klas o profilu wojskowym. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim. Celem misji Zespołu Doradczego jest wymiana doświadczeń, poglądów na temat sposobu szkolenia, czy wyposażenia armii polskiej oraz amerykańskiej.

Kwiecień

Od piątku, 22 kwietnia wojska inżynieryjne z Krosna Odrzańskiego w ośrodku pokonywania i forsowania przeszkód wodnych Biała Góra odbywały szkolenia specjalistyczne. Tego typu ćwiczenia organizowane są systematycznie na rzece Odrze, gdzie pododdziały z 5bsap doskonalą umiejętności w zabezpieczaniu przepraw desantowych i czołgowych dla sąsiadujących jednostek wojskowych.

27 kwietnia w Wojsku Polskim obchodzony jest Dzień Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia. Z tej okazji w 17WBZ przeprowadzono szereg różnorodnych konkurencji sportowych, promujących aktywność fizyczną. Sport to zdrowie! A 17WBZ stała się areną zmagań sportowych. Dlatego w tym dniu zaplanowano i przeprowadzono szereg konkurencji sportowych między innymi bieg na orientację, bieg na dystansie 3 kilometrów, mecz piłki nożnej halowej (futsal) i zajęcia na ściance wspinaczkowej. Ponadto uczestnicy podczas sportowego dnia mogli się sprawdzić na wojskowym torze przeszkód, który zorganizowano w ośrodku sprawności fizycznej w Wędrzynie.

Żołnierze Czarnej Dywizji od 24 kwietnia przez kilka kolejnych dni doskonalili swoje rzemiosło z zakresu rozwiązywania problemów taktycznych podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego szkieletowego Bóbr-22. Zmotoryzowani w ramach wsparcia 11DKPanc zabezpieczali przedsięwzięcie.

Maj

Ćwiczenie Gepard-22 odbyło się w ramach największego w tym roku ćwiczenia taktycznego z wojskami Defender Europe 2022. 1 maja zmotoryzowani oficjalnie rozpoczęli miesięczne, międzynarodowe manewry. 17 Brygada jako jedna z wielu jednostek biorąca udział w ćwiczeniu DE22 została sprawdzona ze zdolności przemieszczenia na dużą odległość, z pokonywania przeszkód wodnych oraz z realizacji zadań taktycznych i ogniowych.
Wypracowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO było głównym celem wielonarodowego ćwiczenia. W DE22 udział wzięło ponad 480 żołnierzy oraz blisko 200 jednostek sprzętu 17WBZ. Trzon zaangażowanych sił stanowił 1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej wraz z pododdziałami wsparcia oraz elementami logistycznymi wydzielonymi z innych pododdziałów.

Kolejnym wiosennym wyzwaniem, które zostało postawione przed Wielkopolską brygadą, był udział międzynarodowych manewrach ratowiczno — taktycznych Tactical Prison Rescue. W dniach 23 do 27 maja na zaproszenie Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości na terenie Kalisza zwiadowcy z 17WBZ wzięli udział w szeregu szkoleń z zakresu: ratownictwa medycznego oraz współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Druga część warsztatów polegała na rywalizacji pomiędzy grupami interwencyjnymi Służb Więziennych a Wojskiem Polskim.

Szakal grasuje! W maju kompania manewrowa z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich została poddana certyfikacji w ramach ćwiczenia Szakal-22. Intensywne szkolenie miało na celu przygotowanie zmotoryzowanych do pełnienia dyżuru w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej (GBUE). Siły szybkiego reagowania, czyli koncepcja unijnych grup bojowych opiera się na bezzwłocznym wykorzystaniu wchodzącego i wycofującego się potencjału w celu przywracania porządku. Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz stabilizacyjnych. Skład do kolejnej zmiany unijnego dyżuru pełnić będą żołnierze z różnych jednostek w Polsce. Zmotoryzowani z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zapewniają swój wkład w sile kompanii. Gotowość do pełnienia półrocznego dyżuru żołnierze osiągnęli już jesienią. Natomiast dyżur pełnić będą od stycznia 2023.

Czerwiec

W czerwcu przez kilka dni 17WBZ stała się areną, sportowo-obronnych zmagań uczniów z klas wojskowych. Na wędrzyński poligon stawiło się 10 reprezentacji, każda z innej szkoły, z innej lokalizacji, aby sprawdzić swoje umiejętności taktyczno-sportowe.

Pomimo że doroczne święto 17 WBZ przypada na 5 lipca, w tym roku obchody 26-lecia istnienia jednostki przypadły na koniec czerwca. Na placu Czarnieckiego w Sulęcinie odbyło się Święto 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Lipiec

Podwodny zwiad odbył letnie szkolenie. Od 4 lipca przez 2 kolejne tygodnie na wędrzyńskich akwenach odbyło się kolejne zgrupowanie poligonowe nurków z jednostek inżynieryjnych. Wychodząc z założenia, że wojskowy nurek potrafi funkcjonować w każdych warunkach, o każdej porze roku, dlatego zgrupowania odbywają się w okresie letnim i zimowym.

Sierpień

Przypadająca na okres wakacyjny rotacja kolejnej zmiany PKW Rumunia była okazją do uroczystego pożegnania żołnierzy wyjeżdzających na półroczną misję. W Wędrzynie odbyło się uroczyste przekazanie XI zmiany PKW Rumunia w podporządkowanie DORSZ, aby dwa tygodnie później we Wrocławiu powitać żołnierzy powracających z misji. Dla zmotoryzowanych, którzy nieraz wykonywali trudne zadania, to kolejna okazja do doskonalenia oraz poszerzenia swoich umiejętności. To również bardzo trudny czas rozłąki-z Ojczyzną, z rodzinami, z domami oraz przyjaciółmi.

Strzelania ze śmigłowca, strzelania w maskach przeciwgazowych w terenie skażonym, ewakuacja rannego, skryte podejście do przeciwnika po ostrzale to scenariusz Best European Sniper Team Competition. Od 1 do 11 sierpnia reprezentacja strzelców wyborowych z 17WBZ uczestniczyła w międzynarodowych zawodach w Niemczech. Reprezentacja wojsk lądowych z Polski składała się z dwuosobowych par strzelców wyborowych, jednej z 17WBZ oraz drugiej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Celem zawodów było przetestowanie wielonarodowych oddziałów snajperskich m.in. w zakresie nawigacji lądowej, zaawansowanego strzelectwa, symulacji medycznych, a przede wszystkim weryfikacja ich sprawności fizycznej i umysłowej. Para „snajperska” z Wielkopolskiej Brygady wygrała jedną z trudniejszych konkurencji. Polegała ona na pokonaniu toru z wodą usytuowanego pod zasiekami, następnie strzelcy wyborowi musieli oddać kilka szybkich strzałów do celów znajdujących się na różnych odległościach (18 strzałów w czasie 2 minut i 15 sekund). Kolejnym elementem zadania było działanie w strefie skażonej – likwidacja celów z okopów, spod ziemi przy użyciu gazu CS oraz bieg z przeszkodami i strzał z bunkra.

Od 12 do 17 sierpnia, pięćdziesięciu żołnierzy 5 Kresowego batalionu saperów, aktywnie brało udział, w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej na rzece Odrze.
Żołnierze wojsk inżynieryjnych z Krosna Odrzańskiego przez tydzień wspierali działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Społecznej Straży Rybackiej, z tak zwanego Układu Pozamilitarnego (UPM). Pomoc polegała na zebraniu śniętych ryb i przewiezieniu ich do zakładu utylizacji.

Podejście, wycofanie z budynku, przygotowanie do obrony, zdobywanie pomieszczeń oraz orientowanie topograficzne i taktyczne to zagadnienia szkoleniowe uczestników modułu oficerskiego. Od 16 do 27 sierpnia w Wielkopolskiej Brygadzie studenci w ramach programu Legii Akademickiej odbywali praktyczne szkolenie wojskowe.
Od połowy sierpnia w strukturach 15 batalionu Ułanów Poznańskich ponad pięćdziesięciu studentów pod okiem doświadczonych instruktorów z 17WBZ uczyło się żołnierskiego rzemiosła. Program szkolenia obejmował głównie zagadnienia ogniowe oraz taktyczne. Zajęcia odbywały się w międzyrzeckich oraz wędrzyńskich obiektach szkoleniowych. Areną zmagań kandydatów na żołnierzy był również Centralny Ośrodek Zurbanizowany (mieszczący się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie).

Wrzesień

Żołnierze 17WBZ po raz pierwszy tworzą zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie. Kompania zmotoryzowana, która będzie trzonem operacyjnym polskich sił pod flagą ONZ-etu, do wyjazdu na misję przygotowywała się m.in. na organizowanym rokrocznie międzynarodowym ćwiczeniu pk. Silver Arrow na terytorium Łotwy. Na poligon położony w okolicy łotewskiej miejscowości Ādaži żołnierze 17WBZ wyruszyli 16 września. Polskim zmotoryzowanym towarzyszyli żołnierze z Węgier. Podczas wykonywania zadań polscy żołnierze współdziałali m.in. z wojskowymi z USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Październik

Jesienią 2020 roku zmotoryzowani ponownie byli gospodarzami 34 edycji Projektu Wojownik.

Na początku października na hali sportowo-widowiskowej jednostki wojskowej w Wędrzynie, odbyło się spotkanie weteranów. Projekt Wojownik to cykliczne przedsięwzięcie edukacyjno-sportowe dedykowane głównie do żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju, weteranów poszkodowanych, ale również borą w nim udział instruktorzy wychowania fizycznego jednostek wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Listopad

Listopad w 17WBZ był miesiącem wielu zadań na różnych kierunkach. Po raz pierwszy w strukturach 5 kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim został zorganizowany Bazowy Kurs Podoficerski.

W ramach permanentnej współpracy pomiędzy 1 batalionem piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, uczniowie klas mundurowych odwiedzają międzyrzeckie koszary. Wojskowi instruktorzy wprowadzali młodzież w tajniki żołnierskiego rzemiosła. Międzyrzeczanie zapoznali się ze sprzętem zasadniczym będącym na wyposażeniu brygady, m.in. z Kołowym Transporterem Opancerzonym (KTO) Rosomak, przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przemaszerowali na plac musztry, gdzie zostali zapoznali z zasadami żołnierskiego zachowania.

18 listopada na placu apelowym w Międzyrzeczu odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia w 17 Brygadzie Zmechanizowanej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka, gen. bryg. Dariusz Kosowski od dnia 24 października br. został wyznaczony na nowe stanowisko służbowe — zastępcy dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, natomiast nowym dowódcą zmotoryzowanych został płk Sławomir Kocanowski.

Na koniec listopada, 17WBZ wizytował stojący na czele Dowództwa Wsparcia Sił Bezpieczeństwa USA (Security Force Assistance Command) gen. dyw. Donn H. Hill.
Spotkanie odbyło się w ramach planowania i koordynacji działań wojskowych między stroną polską i amerykańską. Kilka dni przed odwiedzinami amerykańskiego generała, wędrzyńscy artylerzyści w ramach treningu kierowania ogniem pk. Grom-22 odbyli dwudniowe szkolenie z doskonalenia procedur wsparcia ogniowego wraz z sojusznikami 4SFAB (USArmy). Ćwiczenie zrealizowano na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.

Grudzień

Pomimo dobiegającego końca okresu szkoleniowego, zmotoryzowani nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Na przykoszarowej strzelnicy w garnizonie Wędrzyn w oparciu o wyszkolony zespół szkoleniowy, żołnierze 17 Brygady Zmechanizowanej odbyli zajęcia dotyczące usystematyzowania wiedzy i ujednolicenia procedur w posługiwaniu się bronią osobistą. System ABC, czyli jednolite w całym Wojsku Polskim procedury posługiwania się bronią.

FOTORELACJA 17WBZ

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: 17 WBZ/


Tekst: por. Anna Dominiak

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię