OGŁOSZENIE

schron 004
Kwestie ochrony ludności, obrony cywilnej i szeroko pojętego budowania odporności muszą być załatwione tu i teraz. Nie ma na co czekać, bowiem – nie ma co ukrywać – w Polsce pracy jest naprawdę sporo, zaczynając od edukacji, a na zbudowaniu skutecznego systemu kończąc. Co ciekawe, okazało się, że im starsza grupa badanych, tym większe poparcie dla pomysłu wyznaczenia obowiązkowych zadań w razie sytuacji kryzysowej.

Czasu do stracenia nie ma. Polska musi wypełnić lukę i potrzebuje sprawnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pokazują to alarmujące wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie InfoSecurity24.pl, w ramach którego odpowiadano m.in. na pytania dotyczące położenia schronów czy zadań, które powinniśmy wykonywać w razie wystąpienia np. klęski żywiołowej. Jak się okazało, ponad 80 proc. badanych nie wie, gdzie – w razie zagrożenia – znaleźć może bezpiecznie schronienie.

IBRiS przeprowadził dla InfoSecurity24.pl badanie, w którym Polacy pytani byli o ogólnie pojęte bezpieczeństwo, m.in. o to, czy wiedzą gdzie w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajduje się schron, czy powinni mieć wyznaczone obowiązkowe zadania, które pełniłby w przypadku np. klęski żywiołowej lub czy w szkołach niezbędne są zajęcia z pierwszej pomocy.

s 001
Foto: InfoSecurity24.pl

Czy wiesz, gdzie w miejscu zamieszkania znajduje się schron? – to pierwsze z pytań, na które odpowiadały biorące udział w badaniu osoby.
Jak się okazało, 81,4 proc. z nich zaprzeczyło. Jedynie 16,3 proc. z nich wiedziało, gdzie szukać najbliższego schronienia.
Zwraca uwagę fakt, że spośród wszystkich kohort wiekowych to wśród najmłodszych respondentów odsetek odpowiedzi pozytywnych był najwyższy. Wynosił on 26 proc. Wiedza na temat lokalizacji schronów jest także najwyższa wśród mieszkańców największych miast – prawie 30 proc. odpowiedziało twierdząco.

s 002
Foto: InfoSecurity24.pl

Z kolei w przypadku klęski żywiołowej lub ataku militarnego, co trzeci Polak wie gdzie znajdzie schronienie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Aż 65,2 proc. badanych odpowiedziało bowiem w tym przypadku przecząco, w tym 38,8 w stopniu zdecydowanym. Mężczyźni (38 proc.) częściej niż kobiety (29 proc.) odpowiadali twierdząco. Spośród wszystkich badanych grup wiekowych to najstarsi respondenci najczęściej deklarowali wiedzę o lokalizacji bezpiecznych miejsc w ich najbliższej okolicy. Aż 40 proc. spośród tej grupy badanych wiedziałoby, gdzie się schronić.

Trzecie pytanie, na które odpowiadały osoby biorące udział w zleconym przez InfoSecurity24.pl badaniu, dotyczyło tego, czy każdy w pełni sprawny dorosły obywatel powinien mieć wyznaczone obowiązkowe zadania, które pełniłby w przypadku np. klęski żywiołowej.
Prawie 70 proc. Polaków odpowiedziało w tym przypadku twierdząco, w tym 30,8 proc. w stopniu zdecydowanym. Odmiennego zdania było zaledwie 23,1 proc. respondentów.

s 003
Foto: InfoSecurity24.pl

Wprowadzenie podobnych obowiązków poprało aż 72 proc. badanych kobiet. Mniej przychylni okazali się mężczyźni, jednak odsetek odpowiedzi pozytywnych dalej wynosił 65 proc. Co ciekawe, to wśród najmłodszych pytanych był najniższy odsetek odpowiedzi twierdzących (57 proc.). Im starsza grupa badanych, tym większe poparcie dla pomysłu wyznaczenia obowiązkowych zadań w razie sytuacji kryzysowej. W przedziałach 40-49, 50-59 i 60+ odsetek twierdzących odpowiedzi wynosił 70 proc. lub więcej.

IBRiS zapytał również, czy w ramach zajęć szkolnych uczniowie szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas szkół podstawowych powinni mieć prowadzone zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy.
Respondenci byli niemal jednogłośni i aż 96,7 proc. odpowiedziało twierdząco, w tym aż 89,7 proc. w stopniu zdecydowanym.

Warto zauważyć, że największy sprzeciw wobec takiej inicjatywy został odnotowany wśród osób o indywidualnym miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1999 złotych. 10 proc. spośród badanych należących do tej grupy zdecydowanie nie zgadza się na tę propozycję. Mimo to, aż 90 proc. badanych o najniższych zarobkach zgadza się z pomysłem wprowadzenia nauki pierwszej pomocy do szkół ponadpodstawowych.

s 004
Foto: InfoSecurity24.pl

Po pandemii, kryzysie na polsko-białoruskiej granicy oraz zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, do tego, że budowanie odporności nowoczesnych społeczeństw jest dziś niezbędne, nie trzeba nikogo przekonywać. schron 005Kwestie ochrony ludności, obrony cywilnej i szeroko pojętego budowania odporności muszą być załatwione tu i teraz. Nie ma na co czekać, bowiem – nie ma co ukrywać – w Polsce pracy jest naprawdę sporo, zaczynając od edukacji, a na zbudowaniu skutecznego systemu kończąc. Kwestie miejsc, w których można schronić się przed zagrożeniem – o co m.in. pytano ankietowanych – to jeden z istotnych elementów budowania odpornego państwa i społeczeństwa, o którym rozmawiano podczas wydarzenia w Warszawie, zorganizowanego przez InfoSecurity24.pl i Defence24.pl, czyli I Kongresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – ODPORNOŚĆ 2023.

schron 008Konferencja to miejsce debaty, m.in. o tym, jak system ochrony ludności i obrony cywilnej, w kontekście budowania odporności, powinien wyglądać w naszym kraju. Chcielibyśmy – zdając sobie sprawę z tego, że wiele obszarów dotyczących bezpieczeństwa przenika się i przecina w sytuacji, kiedy dochodzi do kryzysu – by wnioski z dyskusji pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, jakich działań tu i teraz potrzebuje Polska, nie tylko w wymiarze systemowym, ale też lokalnym, by w chwili, kiedy stanie się to konieczne, móc podjąć szybkie i adekwatne kroki zmierzające do zminimalizowania negatywnych konsekwencji sytuacji kryzysowych.

I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym kompleksowego działania, zarówno struktur państwa jak i obywateli. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń przez specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.


Źródło informacji: InfoSecurity24.pl

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię