OGŁOSZENIE

wsparcie lubuskich seniorów 001
Na realizację zadania w otwartym konkursie ofert przeznaczono środki w wysokości 470.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu mogła wynieść do 10.000 zł. …

Decyzją zarządu województwa lubuskiego dofinansowano 43 zadania na rzecz lubuskich seniorów na kwotę ponad 386 tys. zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 18 maja 2021 r. decyzję w sprawie dofinansowania zadań na rzecz lubuskich seniorów w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2021 r.

 – „Samorząd województwa wspiera lubuskich seniorów i stara się włączać ich do aktywności społecznej. Dzięki wsparciu zrealizowano już wiele wspaniałych inicjatyw. W ramach otwartego konkursu na działania dla seniorów realizowane będą projekty w zakresie zwiększania aktywności osób starszych, z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, czy działania przeciwdziałające e-wykluczeniu” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, zaplanowano wsparcie zadań w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, skierowanych do osób w wieku powyżej 60 roku życia, w tym:

  1. tworzenie i zwiększanie ofert dot. różnych form aktywności (m.in. placówki wsparcia dziennego, kluby seniora, koła zainteresowań),
  2. realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
  3. promocja i wspieranie twórczości artystycznej osób starszych,
  4. realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
  5. działania przeciwdziałające e – wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.
  6. promowanie oraz wspieranie działalności uniwersytetów trzeciego wieku oraz podmiotów działających na rzecz edukacji osób starszych,
  7. wzmacniania i promowanie integracji międzypokoleniowej,
  8. zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Na realizację zadania w otwartym konkursie ofert przeznaczono środki w wysokości 470.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu mogła wynieść do 10.000 zł.

W przedmiotowym obszarze wpłynęło 72 oferty, decyzją zarządu dofinansowano 43 wnioski realizowane przez 43 oferentów na kwotę 386.752,00 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały wsparcie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię