OGŁOSZENIE

poradnia psychologiczno pedagogiczna międzyrzecz 0015 września 2022 r. w Międzyrzeczu oficjalnie dokonano otwarcia  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Działająca dotychczas w okolicach Stadionu Miejskiego, od tej pory będzie funkcjonować w centrum miasta.

Poradnia dotąd funkcjonowała przy ulicy Mikuły 1 w charakterystycznym budynku, dobrze wszystkim znanym, który jest częścią infrastruktury Miejskiego Stadionu.
Od piątego września poradnia będzie funkcjonowała na ponad 230 m2 w nowo wyremontowanych pomieszczeniach budynku , który należy do Starostwa Powiatowego na osiedlu Centrum 16. W budynku tym nadal będzie funkcjonował Sanepid, mieszczą się w nim również bura kuratorium oświaty.

Pomieszczenia poradni zajmują niemal połowę parteru oraz pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze.  W wyremontowanym budynku będzie funkcjonowała winda, która zapewni dostępność osobom niepełnosprawnym.

Nie bez znaczenia jest fakt, że poradnia w nowym miejscu znalazła się niemal w centrum miasta, bez wątpienia jest to lepsza lokalizacja od dotychczasowej.

Skąd się wzięła koncepcja przeniesienia poradni? Otóż, jak poinformowało  Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, poradnia zmienia lokalizację z powodu wypowiedzenia przez gminę umowy dzierżawy na pomieszczenia w dawnym budynku  przy stadionie.
W związku z powyższym, by zachować ciągłość pracy Poradni, Starostwo Powiatowe było zobligowane do znalezienia nowych pomieszczeń
i środków na ich remont.
W dobie zwiększonego zapotrzebowania na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, ciągłość funkcjonowania takich placówek jest niezmiernie ważna.

Manewr przeniesienia poradni mógł się odbyć dzięki decyzji Wojewody Lubuskiego, Władysława Dajczaka, który w marcu 2021 r. przekazał Starostwu Powiatowemu obiekt na potrzeby poradni.

WIDEO – zapraszamy do wysłuchania wystąpienia starosty międzyrzeckiego, Agnieszki Olender i uroczystego przecięcia wstęgi.

W uroczystym otwarciu nowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej obok władz powiatowych udział wzięli pracownicy placówek oświatowych Powiatu Międzyrzeckiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, a także inspektorzy z zakresu budownictwa oraz wykonawca prac remontowych.

W otwarciu poradni udział wzięli także przedstawiciele służb mundurowych oraz samorządowcy z poszczególnych gmin powiatu. W uroczystości nie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Międzyrzecza.

poradnia psychologiczno pedagogiczna międzyrzecz 017Uroczystość otworzyła Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender, która przywitała gości i opowiedziała o przyczynach przeniesienia poradni z miejsca, w którym się do tej pory znajdowała. Starosta podziękowała wszystkim osobom, które na różnych etapach były zaangażowane w sukces całego przedsięwzięcia – m.in. Radnym Powiatu Międzyrzeckiego, którzy przyjęli budżet zabezpieczając środki na remont budynku oraz Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, który przekazał część budynku na potrzeby poradni.
Za szybką i sprawnie wykonaną inwestycję podziękowania otrzymał również Pan Paweł Jeziorski. Jego firma TOMBUD, która podpisała z samorządem umowę jesienią 2021 pomimo ciężkiej sytuacji gospodarczej doskonale współpracowała z powiatem międzyrzeckim. Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Jarmoliński dodał, że cieszy się, iż takie inwestycje wykonują lokalni przedsiębiorcy. Firma TOMBUD obchodziła 3 września br. 25-lecie działalności z tej okazji jej właściciel otrzymał od Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu list gratulacyjny oraz pamiątkę w postaci obrazu Dariusza Milińskiego.

Następnie przecięto wstęgę i zaproszono gości by zwiedzili odnowione pomieszczenia.

FOTORELACJA  – stan remontowanego budynku w dn. 31 07.2022 r.

W ramach prac remontowo-adaptacyjnych przebudowano i wyremontowano pomieszczenia i zmodernizowano instalację sanitarną, wodnokanalizacyjną.

Wykonano nową instalację elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, systemu włamań i napadu SSWiN oraz okablowania strukturalnego LAN.

Podczas remontu budynku została także ocieplona elewacja i położono metodą ciśnieniowa warstwę izolacyjną pod dachem. Po zewnętrznej stronie budynku zamontowano windę osobową wraz z dojściem z kostki betonowej typu polbruk.

Starostwo Powiatowe wyłoniło wykonawcę remontu pomieszczeń w lutym 2022 r. Inwestycję wykonała firma z Międzyrzecza – TOMBUD Paweł Jeziorski.
Koszt inwestycji zamknął się kwotą 1 100 000 złotych.

FOTORELACJA – oficjalne otwarcie poradni

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/

W nowej lokalizacji działać będą publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, które będą udzielać dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Natomiast rodzicom i nauczycielom udzielana będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna związana z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Placówka wspomagać będzie także przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię