OGŁOSZENIE

parlament europejski
Foto: MEPs outlined their expectations for the upcoming EU summit © European Union, 2023 – EP

W debacie z przewodniczącymi Michelem i von der Leyen posłowie do PE dokonali przeglądu wyników szczytu UE z 9 lutego i przedstawili swoje oczekiwania co do Rady Europejskiej w dniach 23-24 marca.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyznał, że Ukraina pilnie potrzebuje większej ilości broni i amunicji oraz potwierdził, że przywódcy UE będą pracować nad propozycją wysokiego przedstawiciela Borrella, by zaoferować Kijowowi pomoc. Powiedział, że UE popiera pokojową formułę prezydenta Zełenskiego, ale przyznał, że Kreml nie daje żadnych sygnałów, że jest zainteresowany deeskalacją.

Przewodniczący Michel przytoczył wiele krótkoterminowych środków podjętych przez UE w celu poradzenia sobie z kryzysami ostatnich lat, ale podkreślił, że nie powinny one podważać długoterminowej strategii gospodarczej Unii na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej. Jego zdaniem UE powinna skupić się na udostępnianiu firmom inwestycji, zachęcaniu do innowacyjności i wspieraniu sprawiedliwego handlu. Odnosząc się do relacji z globalnymi aktorami, powiedział, że „nie ma równego dystansu między USA a Chinami”. Nalegał jednak, że „Chiny są rzeczywistością, kluczowym aktorem”, z którym UE musi współpracować na poziomie globalnym.

W sprawie polityki migracyjnej Michel wezwał do „racjonalności”. UE powinna „robić więcej i lepiej” we współpracy z krajami trzecimi w celu zwalczania handlu ludźmi i powinny istnieć legalne i bezpieczne kanały migracji do Europy, ponieważ „nie możemy pozwolić przestępcom decydować, kto przyjeżdża do UE” – powiedział.

parlament europejski 001
Foto: MEPs outlined their expectations for the upcoming EU summit © European Union, 2023 – EP

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zrelacjonowała swoje spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, mówiąc, że istnieje „uderzająca symetria między amerykańską ustawą o redukcji inflacji (IRA) a Europejskim Zielonym Ładem”, ponieważ oba mają na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i pobudzanie inwestycji i wzrostu.  – „Idziemy w tym samym kierunku” – powiedziała, dodając, że znaleziono rozwiązania dla niektórych obszarów budzących obawy w związku z IRA i rozpoczęto dyskusje na przykład na temat surowców i zachęt dla branży czystych technologii.

 –  „Wyścig o to, kto będzie dominował w technologiach o zerowej emisji netto, trwa” – powiedziała przewodnicząca von der Leyen, podkreślając, że Europa musi pielęgnować swój przemysł. Zapowiedziała, że w czwartek Komisja przedstawi swoje propozycje dotyczące aktu o zerowej emisji netto przemysłu i aktu o surowcach krytycznych, które są kluczowe dla konkurencyjności i niezależności Europy. Przewodnicząca Ursula Ursula von der Leyen podkreśliła również potrzebę osiągnięcia celu, jakim jest wydawanie 3% PKB na badania i rozwój, ograniczenia biurokracji i zadbania o to, by przepisy UE nie przeciążały przedsiębiorstw.

WIDEOSesja plenarna w dniu 15-03-2023. Konkluzje ze specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej z 9 lutego i przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej 23-24 marca 2023 r. (debata)

Uruchom odtwarzanie i za pomocą ikonkinutaw menu odtwarzacza wybierz ścieżkę tłumaczenia na PL

Posłowie do PE podkreślili pilną potrzebę poprawy konkurencyjności UE i wezwali do podjęcia działań w celu zapewnienia sprawiedliwych warunków dla unijnych producentów w świetle obecnych środków protekcjonistycznych ze strony USA. Podkreślili potrzebę większych inwestycji, z zadowoleniem przyjęli kroki w kierunku unijnej strategii surowcowej, zażądali bardziej ambitnego ograniczenia biurokracji, wezwali do pobudzenia europejskich rynków kapitałowych i odnowienia wigoru dyplomacji handlowej UE, aby zawrzeć nowe umowy o wolnym handlu z USA i innymi demokracjami.

Wielu mówców skupiło się na znaczeniu pobudzania innowacji – w obszarze czystych technologii i poza nim – aby UE stała się mistrzem „wysokiej wartości”, a nie „niskich kosztów”. Niektórzy podkreślali, że Zielony Ład UE powinien być również strategią konkurencyjności bloku, zauważając, że sprawiedliwość społeczna i uczciwe płace dla pracowników były jego podstawą.

Wielu posłów skrytykowało Komisję za poddanie się lobbingowi dużych firm energetycznych kosztem cen konsumpcyjnych, podczas gdy inni ostrzegali przed przeniesieniem zależności energetycznej UE z Rosji na Chiny.

Na koniec posłowie do PE wezwali Radę do zajęcia się wspólnym europejskim problemem migracji poprzez zapewnienie, że wszystkie państwa członkowskie przyjmą sprawiedliwy udział migrantów i osób ubiegających się o azyl oraz poprzez zwalczanie nielegalnej działalności na granicach UE, która prowadzi do ludzkich tragedii.


Źródło informacji: Parlament Europejski

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię