OGŁOSZENIE

lubuskie pl 004
Wsparcie przeznaczone zostanie także na utworzenie nowych miejsc w żłobkach bądź klubach dziecięcych. Ponadto placówki zostaną zmodernizowane oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne…

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych powstaną kolejne nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych, m.in. w Gminie Kargowa, Międzyrzecz, Świebodzin oraz w Starym Kurowie.

31 sierpnia, br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kargowej wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowy z 15 beneficjentami o dofinansowanie projektów, dzięki którym zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków. Wsparcie przeznaczone zostanie także na utworzenie nowych miejsc w żłobkach bądź klubach dziecięcych. Ponadto placówki zostaną zmodernizowane oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dofinansowanie trafi do gmin: Nowa Sól, Bledzew, Bojadła, Sława, Lubsko, Kargowa, Sulęcin, Szlichtyngowa, Rzepin, Skwierzyna, Nowogród Bobrzański, a także do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Chatka Puchatka” w Zielonej Górze oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

lubuskie pl 003Łączna wartość projektów to 3,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE to ponad 3 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 2814 dzieci, które wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Ponadto 228 nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kompetencje poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Jak podkreślał wicemarszałek Łukasz Porycki od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach wsparcia wychowania przedszkolnego podpisano 98 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 60 mln zł, w tym wartość dofinansowania EFS ponad 51 mln zł.
„Blisko 1000 dzieci objętych zostało wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych a także dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej” – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

lubuskie pl 005W ramach Działania 6.4 podpisano cztery umowy o dofinansowanie projektów z Gminą Kargowa, Międzyrzecz, Świebodzin oraz Klubem Dziecięcym w Gminie Stare Kurowo, na łączną kwotę 3 199 069,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 2 719 209,22 zł. W ramach działań projektowych utworzonych zostanie 116 nowym miejsc w żłobkach bądź klubach dziecięcych. Ponadto placówki zostaną zmodernizowane oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
„Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wsparciem objętych zostało 38 beneficjentów, którzy zawarli umowy na łączną wartość przekraczającą 42 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS to ponad 35 mln zł. W ramach działań projektowych utworzonych zostało 1008 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – wicemarszałek Łukasz Porycki.

Więcej informacji o projektach w załącznikach:

Projekty realizowane będą w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

*   *   *

GMINA MIĘDZYRZECZ

Na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – Etap II” przyznano 852 303,79 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 724 458,22 PLN.

W ramach projektu utworzone zostaną 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zostanie zapewnione bieżące funkcjonowanie nowopowstałych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Międzyrzeczu. Ponadto przewidziano prace remontowo-wykończeniowe, zakup wyposażenia dla Klubu Dziecięcego w Międzyrzeczu oraz organizację placu zabaw.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Małgorzata Tramś-Zielińska

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię