Przedświąteczna gorączka zatrudniania i przeciążania pracowników.

Dwa ostatnie miesiące roku to tradycyjnie już spore wyzwanie dla przedsiębiorców, ale również pracowników mierzących się z ogromnym wzrostem obciążenia pracą, szczególnie w handlu. Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” już w ubiegłym roku alarmowała, że wraz ze wzrostem ruchu w sklepach otrzymuje od pracowników coraz więcej sygnałów dotyczących naruszeń norm czasu pracy oraz podstawowych zasad BHP.

0
207
przedswiąteczna gorączka 000
Intensywny wzrost sprzedaży niesie ze sobą konieczność zatrudnienia dodatkowych osób do wykładania towaru, obsługi klienta czy prac inwentaryzacyjnych. W przypadku sklepów internetowych rośnie zapotrzebowanie na personel konfekcjonujący towar i pakujący zamówienia, jak również na operatorów logistycznych, magazynierów, kierowców i kurierów.
OGŁOSZENIE

przedswiąteczna gorączka 002
Końcówka roku to dla przedsiębiorców czas intensywnej działalności, podczas której elastyczność zatrudnienia staje się kluczowym czynnikiem sukcesu.
W celu sprostania rosnącym potrzebom rynku, przedsiębiorcy często sięgają po różne formy zatrudnienia …

Dwa ostatnie miesiące roku to tradycyjnie już spore wyzwanie dla przedsiębiorców, ale również pracowników mierzących się z ogromnym wzrostem obciążenia pracą, szczególnie w handlu. Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” już w ubiegłym roku alarmowała, że wraz ze wzrostem ruchu w sklepach otrzymuje od pracowników coraz więcej sygnałów dotyczących naruszeń norm czasu pracy oraz podstawowych zasad BHP.

Intensywny wzrost sprzedaży niesie ze sobą konieczność zatrudnienia dodatkowych osób do wykładania towaru, obsługi klienta czy prac inwentaryzacyjnych. W przypadku sklepów internetowych rośnie zapotrzebowanie na personel konfekcjonujący towar i pakujący zamówienia, jak również na operatorów logistycznych, magazynierów, kierowców i kurierów. Końcówka roku to dla przedsiębiorców czas intensywnej działalności, podczas której elastyczność zatrudnienia staje się kluczowym czynnikiem sukcesu.
W celu sprostania rosnącym potrzebom rynku, przedsiębiorcy często sięgają po różne formy zatrudnienia, a jedną z nich są umowy cywilnoprawne. To podejście pozwala na dostosowanie zespołu pracowniczego do niestandardowych potrzeb sezonu świątecznego. Niemniej jednak kluczowe jest, aby pamiętać o istotnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

– „Zgodnie z art. 304 k.p. § 1 pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Niezależnie więc od formy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy powinny zawsze być priorytetem. Osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych powinny cieszyć się takim samym poziomem ochrony i bezpieczeństwa, co pracownicy zatrudniani na umowę o pracę” – mówi Łukasz Wawrzyniak, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Pracownicy zatrudniani tylko na okres przedświąteczny powinni więc oczekiwać od pracodawcy przygotowania w zakresie:

    • Szkolenia BHP – niezależnie od rodzaju umowy należy zapewnić odpowiednie szkolenia z zakresu BHP. To inwestycja w bezpieczeństwo, która zapobiega wypadkom i komplikacjom zdrowotnym.
    • Odpowiednie środki ochrony indywidualnej: każda osoba, bez wyjątku, powinna być wyposażona w niezbędny sprzęt ochronny oraz narzędzia pracy, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
    • Monitorowanie i zarządzanie: pracodawcy powinni monitorować warunki pracy oraz przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich. Regularne audyty stanu bezpieczeństwa i konsultacje z zespołem BHP mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka.
    • Kultura bezpieczeństwa: ważne jest promowanie kultury bezpieczeństwa wśród osób zatrudnionych, niezależnie od ich formy zatrudnienia. Zachęcanie do zgłaszania potencjalnych zagrożeń oraz incydentów związanych z BHP może znacząco przyczynić się do poprawy warunków pracy.

– „Okres świąteczny to wyjątkowy czas, który niesie za sobą nie tylko wzrost zatrudnienia, ale również potrzebę elastycznego zarządzania zespołem. Umowy cywilnoprawne stanowią wartościowe narzędzie, które pozwala firmom dostosować się do sezonowych wymagań rynku. Niemniej jednak, nie można zapominać o priorytecie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbałość o te kwestie, niezależnie od formy zatrudnienia, pozwala zapewnić komfortowe, bezpieczne warunki pracy oraz zminimalizować ryzyko wypadków. To podejście, które łączy elastyczność i bezpieczeństwo, prowadzi do sukcesu nie tylko w sezonie przedświątecznym, lecz także poza nim” – dodaje Magdalena Włastowska, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

*  *  *

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem – eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży.


Źródło informacji: infoWire.pl

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię