OGŁOSZENIE

Rada Kobiet Lubuskie 001Wojewódzka Rada Kobiet jednogłośnie przyjęła Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji.

 

Stanowisko  Wojewódzkiej Rady Kobiet z dnia 29 stycznia 2021 roku
w  sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego  dotyczącego  aborcji

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Wyrok zapadł 22 października 2020 r. i wywołał fale protestów. Zakaz aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – oznacza teraz, że szpitale nie mogą już wykonywać aborcji z tego powodu, a kobieta musi urodzić dziecko, nawet jeśli ono po kilku minutach, godzinach umrze. Wolność kobiety została odebrana, prawo do decyzji nie istnieje.

Lekarzowi za wykonanie takiego zabiegu grozi odpowiedzialność karna – trzy lata pozbawienia wolności.

Obecnie jedynym krajem członkowskim UE, gdzie prawo do aborcji jest mocno ograniczone, pozostaje Polska. Natomiast jedynym, gdzie przerywanie ciąży pozostaje całkowicie zabronione jest tylko Malta.

Ogłoszenie wyroku następuje w czasie walki z pandemią, narodowej klapy szczepień, protestów przedsiębiorców, walczących o przeżycie. Kolejny raz rząd PiS nie słucha obywateli, bezwzględnie i cynicznie gra życiem i zdrowiem kobiet, lekceważy europejskie standardy i prowadzi nasz kraj na wojnę polsko-polską!

W opinii Wojewódzkiej Rady Kobiet – zmuszanie kobiet do rodzenia śmiertelnie chorego dziecka w kraju, gdzie niepełnosprawni są wykluczeni, a środki na ochronę zdrowia najniższe w Europie, jest fanatycznym okrucieństwem.

Społeczeństwo obywatelskie znowu protestuje. Państwo nie przygotowało się na wsparcie kobiet zmuszając je do zmierzenia się z tą sytuacją. W regionie Lubuskim nie ma ani jednego hospicjum perinatalnego, w którym kobieta z nieuleczalnie chorym dzieckiem mogłaby otrzymać niezbędną opiekę medyczną, psychologiczną i prawną. Brakuje perinatalnej opieki paliatywnej, więc pacjentki zmuszone są do szukania pomocy w odległych ośrodkach.

Konsekwencją wprowadzenia zakazu aborcji będzie wzrost liczby narodzin dzieci niepełnosprawnych, na co obecny system wspierania pieczy zastępczej jest nieprzygotowany. W skali całego kraju aktualnie brakuje zawodowych rodzin zastępczych w szczególności: rodzin specjalistycznych oraz rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego.
Kolejnym aspektem jest zbyt mała liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz ośrodków preadopcyjnych, do których trafiają przede wszystkim dzieci wymagające szczególnej opieki. Analiza statystyk dotyczących adopcji wskazuje, że dzieci ze znaczną niepełnosprawnością – z uwagi na brak kandydatów – nie mają szans na znalezienie nowej rodziny. Taka sytuacja niewątpliwie wpłynie ostatecznie na wzrost kosztów utrzymania tych dzieci w ww. formach wsparcia, które poniosą samorządy terytorialne.

Nie zapewniono w budżecie państwa pieniędzy na wsparcie prawne i psychologiczne dla rodzin, w których rodzi się śmiertelnie chore lub niepełnosprawne dziecko. Rodziny są skazane na wykluczenie z życia, bo muszą sprawować opiekę 24 godziny na dobę, a rodzeństwo żyje de facto na drugim planie i wymaga terapii.

Apelujemy do wszystkich, dla których troska o życie kobiet i rodzin są ważne, o wsparcie protestujących i kierowanie wniosków oraz protestów do rządu polskiego.
Sejm jeszcze dziś może uregulować sprawę aborcji w sposób cywilizowany.

#wyroknakobiety   #nigdyniebedzieszszlasama   #polskakatujekobiety   #pieklokobiet

Rada Kobiet Lubuskie 002
https://www.facebook.com/hashtag/nigdyniebedzieszszlasama

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię