OGŁOSZENIE

ranny pilot 001
Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze (NZPR) to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego. W siłach zbrojnych są one wydzielane tylko przez brygady obrony terytorialnej …

W dniach od 30 sierpnia do 3 września br. Centrum Szkolenia WOT przeprowadziło kurs specjalistyczny dedykowany dla Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych. Było to pierwsze szkolenie, w trakcie którego przeprowadzono symulację wypadku lotniczego i użyto etatowy pododdział NZPR.

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze (NZPR) to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego. W siłach zbrojnych są one wydzielane tylko przez brygady obrony terytorialnej. System taki został wprowadzony w 2018 roku. Wcześniej zadania takie realizowały grupy naziemnego poszukiwania wydzielane z wojsk operacyjnych.
ranny pilot 002Za wprowadzonymi zmianami, czyli przeniesieniem zadań poszukiwawczo – ratowniczych w domenie lądowej na Wojska Obrony Terytorialnej, przemawiał aspekt terytorialności, równomiernego pokrycia terenu Polski przez pododdziały WOT i lokalny charakter formacji.

NZPR-y są oczywiście włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search And Rescue – poszukiwanie i ratownictwo lotnicze).

 – „Wnioski wyciągnięte z pierwszej pilotażowej edycji kursu NZPR, pozwoliły nam na jeszcze lepsze przygotowanie obecnego szkolenia. Przygotowany scenariusz zajęć, pozwolił nam w praktyce przećwiczyć wszystkich zadania zespołu NZPR, a także zgrać jego współpracę z lotniczym zespołem poszukiwawczo ratowniczym” – powiedział ppłk Jacek WROTNIEWSKI, koordynator szkolenia Naziemnych Zespołów Ratowniczych Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

ranny pilot 003NZPR-y przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia.

Ideą działania NZPR jest wparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacji katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

 – „To mój pierwszy kurs NZPR w jakim biorę udział. Na co dzień w swojej Brygadzie pełnie funkcję dowódcy NZPR. Dzięki szkoleniu mamy możliwość wymiany doświadczeń oraz poznania działania zespołów z innych Brygad” – dodała ppor. Angelika JASNOSZ z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.ranny pilot 004

  *  *  *

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię