togetair 000Ponad 120 artykułów od niezależnych ekspertów, materiały video oraz infografiki, wersji polskiej i angielskiej, a także tematyka dotycząca nie tylko ochrony środowiska, ale i polskiej polityki klimatycznej oraz tego co każdy może zrobić dla środowiska – tak w skrócie można podsumować właśnie opublikowany multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR.

„Po raz pierwszy prezentujemy multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR wszystkim zainteresowanym ekologią oraz działaniami każdego sektora gospodarki na rzecz ochrony polskiego środowiska. Jest to pierwszy tego typu raport, który pojawia się w przestrzeni publicznej. Odbiorcy znajdą w nim opracowania, opisy, trendy, oceny i kierunki na najbliższe lata w kontekście zmieniającego się klimatu. Mamy nadzieję, że wiedza w nim zawarta pomoże w doskonaleniu działań ekologicznych” – komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR
Multimedialny Raport Klimatyczny został opublikowany w pierwszy dzień Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, który rozpoczyna się 21 kwietnia i potrwa 3 dni.

„Głównym celem naszego opracowania jest edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Zależy nam, by wyjaśnić skomplikowane zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przybliżyć je możliwie najszerszemu gronu w sposób przystępny, ale też nie nadmiernie uproszczony. Innymi słowy, chcemy omówić i zdiagnozować największe problemy środowiskowe nadchodzących lat, a potem zaproponować najlepsze rozwiązania, jak się z nimi uporać. I do tego uwzględnić wszystkie niuanse, nie uciekając od trudnych pytań”
wyjaśnia Jakub Pawłowski, dziennikarz i redaktor naczelny Raportu Klimatycznego TOGETAIR.
Redaktor zwraca uwagę, że w Polsce brakuje rzetelnej dyskusji o czekających nas wyzwaniach związanych z Nowym Zielonym Ładem i transformacją w kierunku gospodarki zeromisyjnej. – „Gdy tylko w przestrzeni publicznej pada hasło, że w nadchodzących latach czekać nas będzie nieuchronna ekologiczna rewolucja, to w powszechnym rozumieniu jest ona utożsamiana wyłącznie z koniecznością odejścia od węgla, zamykaniem elektrowni węglowych i rozwojem odnawialnych źródeł energii. A to przecież tylko jedna z kilku reform, które nas czekają. Tymczasem o wielu z nich w ogóle się nie mówi” – dodaje J.
Pawłowski – podając za przykład narastający problem zagospodarowania nadmiaru odpadów, których każdego roku przybywa.
„Dziś nie ma jednej i skutecznej recepty jak się z tym problemem uporać. I chociaż temat ten rozpala płomienne dyskusje w wąskich kręgach ekspertów, to dla wielu mieszkańców jest zwyczajnie obcy i niezrozumiały. Dlatego przygotowaliśmy opracowanie, które dla wielu może być swoistym kompendium wiedzy o środowisku i przeglądem potencjalnych rozwiązań” – podsumowuje J. Pawłowski

togetair 002 PROEKOLOGICZNE PRAKTYKI
Raport Klimatyczny TOGETAIR to autorski projekt Fundacji Czyste Powietrze oraz Fundacji Pozytywnych Idei, które są organizatorami Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Raport to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas zeszłorocznej premierowej edycji Szczytu Klimatycznego 2020, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych.
W nowej, unikatowej multimedialnej formie w Raporcie przedstawione zostały rekomendacje ekspertów, naukowców, strony społecznej, samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Tak szerokie grono zaangażowanych pozwoliło nie tylko uchwycić trendy i spojrzeć na ochronę środowiska z makro i mikro perspektywy, ale również ustalić priorytety na nadchodzące lata, takie jak min. transformacja energetyczna, uporządkowanie rynku odpadowego, oczyszczenie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, uporanie się ze skutkami zmian klimatu.

„Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. W PKN ORLEN jesteśmy świadomi związanych z nią wyzwań i wiemy, jak na nie odpowiadać. Kierunek zmian, który obraliśmy, wytycza strategia ORLEN2030, w której mocny akcent postawiliśmy na wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój zero  i niskoemisyjnych źródeł energii.
Przedsięwzięcia, które zrealizujemy w tym obszarze, będą budowały wartość Grupy ORLEN w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej, który do 2050 roku stanie się neutralny emisyjnie” – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.

Raport oraz Szczyt Klimatyczny TOGETAIR zostały objęte Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Patronatem Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, który jest również przewodniczącym Rady Programowej.
„Wszyscy chcemy żyć w bezpiecznej Polsce, oddychać czystym powietrzem, a także korzystać z szans, jakie niesie nam inwestycja w nowoczesną i ekologiczną energetykę oraz w rozwój technologiczny. Nasz system energetyczny przeżywa obecnie ogromną zmianę. Technologie, które wcześniej pojawiały się sporadycznie, teraz stają się nieodzownym elementem naszego miksu energetycznego. Ochrona klimatu to nasza wspólna odpowiedzialność, a przestawienie polskiej gospodarki na zeroemisyjne tory to wyzwanie, ale i szansa na rozwój nowych technologii i innowacji. Dlatego wierzę, że Szczyt Klimatycznego TOGETAIR przyniesie wiele racjonalnych wniosków na temat ekologicznej przyszłości Polski” – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

togetair 003 KAŻDY MA SWÓJ WKŁAD = #razemdlaklimatu
Nowatorska formuła Raportu oparta jest nie tylko na szerokim podejściu do kwestii ochrony środowiska, ale także na tym, że do opracowania treści zaproszone zostały wszystkie sektory kraju. Przedstawiciele administracji centralnej wzbogacili Raport o materiały z zakresu ustawodawstwa, finasowania, ale też wspierania i edukowania mieszkańców. Samorządy dodały materiały opisujące działania w swoich regionach w kontekście potrzeb mieszkańców. Sektor nauki wsparł Raport wiedzą naukową. Biznes opisał wprowadzane przez nich zielone innowacyjne technologie. NGO’sy i aktywiści to z kolei niezależna merytoryka na rzecz ochrony środowiska.
„Cieszę się, że eksperci NFOŚiGW włączyli się w przygotowanie multimedialnego Raportu Klimatycznego TOGETAIR , dzieląc się dobrymi praktykami i wiedzą o naszych programach wsparcia. Mam nadzieję, że to kompendium będzie przydatnym narzędziem promocji na arenie międzynarodowej podejmowanych w Polsce działań proekologicznych i stanie się inspiracją do kolejnych aktywności na rzecz środowiska oraz poprawy jakości naszego życia” – mówi Paweł Mirowski, Wiceprezes NFOŚiGW.

raport togetair
Zobacz multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR

Raport opublikowany został również w wersji angielskiej, a po Szczycie Klimatycznym uzupełniony zostanie o wersje francuską i niemiecką.
„Obok edukacji Polaków i wypracowywanie najlepszych rozwiązań w drodze do neutralności klimatycznej w sposób racjonalny i ekonomicznie dla Polski uzasadniony, bardzo istotne jest przekazanie naszym europejskim partnerom, iż Polacy pracują wspólnie nad rozwiązaniami ekologicznymi i mają ambicja stać się liderem przemian ekologicznych w Europie” – dodaje Artur Beck, producent i organizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR,
Prezes Fundacji Pozytywnych Idei Innowacją jest również fakt, że Raport nie jest drukowany, a jedynie osadzony na stronie internetowej www.togetair.eu, dostępny bezpłatnie i bez rejestracji dla wszystkich w całym kraju.

PIĘĆ ELEMENTÓW
Raport ujęty jest z perspektywy 4 żywiołów: ogień, woda, powietrze, ziemia – poszerzone o kontekst człowieka, czyli jego pozytywny i negatywny wpływ na klimat.

togetair 005„Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia specjalizuje się w oferowaniu produktów finansowych przyjaznych naturze, udzielając łącznie kredytów w kwocie ponad 23 mld zł na inwestycje w przedsięwzięcia proekologiczne. Angażujemy się również w istotne inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój. Dlatego nie mogło nas zabraknąć na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021, gdzie najwybitniejsi krajowi eksperci będą głośno mówić o kluczowych dla Polski wyzwaniach ekologicznych. Tegoroczna edycja Szczytu będzie również wyjątkowa, gdyż w jego trakcie zaprezentowany zostanie Raport Klimatyczny. To pierwszy polski multimedialny projekt, który ma szansę stać się kamieniem milowym na drodze Polski do osiągania bezemisyjnej gospodarki. Jestem dumny, że nasz bank mógł się merytorycznie zaangażować w to cenne przedsięwzięcie” – mówi Wojciech Hann, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

togetair 006 WSZYSCY ROZMAWIAJĄ O EKOLOGII
Szczyt Klimatyczny odbędzie się, miedzy 21 a 23 kwietnia, gdzie środkowy dzień to 22 kwietnia czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi, a także dzień, w którym na arenie międzynarodowej Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden organizuje Szczyt Klimatyczny z udziałem światowych przywódców.
Organizatorzy polskiego Szczytu Klimatycznego zaprosili do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, ale też koncernów międzynarodowych, jak i mniejszych firm. Szereg instytucji merytorycznych w randze uczelni wyższych i instytucji badawczych, a także organizacje pozarządowe oraz media, które będą prowadzić tematyczne debaty.
„Wszyscy rozmawiamy o ekologii. Musimy rozmawiać i działać, edukować i naświetlać najpilniejsze sprawy, pokazywać, że ekologia nie jest już tylko trendem i modą, ale ma realny wpływ na jakość naszego życia, poprawę zdrowia, na technologiczny i gospodarczy rozwój krajów i społeczeństw” – mówi A. Śmieja.

W tegorocznej edycji Szczytu Klimatycznego realizowanych będzie 6 debat dziennie w otwartym streamingu, który oglądać będzie można na głównych stronach mediów partnerskich.
„Dzięki Szczytowi Klimatycznemu Togetair, społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście troski o środowisko nabiera zupełnie innego wymiaru. Podczas wydarzenia podejmuje się ważną dyskusję, jakie rozwiązania wdrożyć, by powstrzymać zmiany klimatyczne. Co więcej w konsekwencji takich debat, rozpoczynają się konkretne działania. Red Snake po pierwszej edycji Togetair w 2020 r., z innym uczestnikiem szczytu połączył siły i zbudował pierwsze domy łączące innowacyjne rozwiązania – dachy solarne 2w1 i folie grzewcze, zapewniając domownikom ciepło z energii słonecznej. Dzięki tym domom już
dziś ograniczamy produkcję smogu w Polsce. Chcemy, by powstało takich budynków więcej, dlatego wspólnie edukujemy inwestorów indywidualnych w kontekście budowy ekologicznego domu. Togetair to więc nie tylko promocja dostępnych czystych technologii, ale także przestrzeń umożliwiająca synergię firm udostępniających te rozwiązania i mobilizująca do dalszego aktywnego działania” – mówi Piotr Śmieja, prezes Red Snake.

Rozmowy dotyczyć będą m.in. jakości powietrza. Mowa będzie o uruchomionych programach do walki o czyste powietrze, o wspierających działaniach. Poruszone zostaną kwestie gospodarki odpadami i tego czy śmieci powinny drożeć i dlaczego tak się dzieje. O sposobach na rozwiązanie problemu z coraz większej ilości plastiku.

„Grupa Żywiec jako pierwsza firma piwowarska w kompleksowy sposób zaczęła wspierać butelki zwrotne – od podniesienia kaucji, aż po możliwość oddawania butelek bez paragonu w tysiącach sklepów na terenie całej Polski. Dzięki temu Żywiec był pierwszą marką piwa, która promowała oddawanie butelek w ogólnokrajowej kampanii Wielka Zwrotka Ż. Dbamy także o to, jak powstaje nasze piwo. Razem z naszymi partnerami wspieramy rozwój rolnictwa zrównoważonego, które polega na dbaniu o naturalną strukturę ziemi, jej kondycję i zdrowie. Specjal, nasza najbardziej rozpoznawalna marka piwa na północy Polski, warzona jest właśnie z jęczmienia w całości uprawianego w sposób zrównoważony” – mówi Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec.

Prelegenci będą wspólnie szukać odpowiedzi na pytania czy jesteśmy w stanie przestawić polską gospodarkę na tory zeroemisyjne, czy węgiel zostanie z nami na dłużej i jaka będzie wobec niego alternatywa, czy jesteśmy w stanie zapewnić zmianę gazem, wodorem bądź też fotowoltaiką.
„Rok 2021 jest przełomowym dla zielonej zmiany w biznesie w związku z implementacją unijnych propozycji legislacyjnych. W McDonald’s wierzymy, że wymiana doświadczeń między administracją a biznesem przyniesie rozwiązania, które uwzględnią już poczynione inwestycje w infrastrukturę i procesy recyklingu odpadów poczynione przez biznes. Liczymy na rozwiązania, które przyczynią się do skutecznego zagospodarowania odpadów i będą wspierać zmianę opakowań na bardziej przyjazne środowisku” – komentuje Anna Borys, dyrektorka ds. korporacyjnych w McDonald’s Polska.togetair 001


Na podstawie informacji prasowej  informacji TOGETAIR