OGŁOSZENIE

Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po świętach Bożego Narodzenia, zazwyczaj trwający do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Prawo kanoniczne w tej kwestii nie określa czasu w ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę kapłanów.

Polski zwyczaj kapłańskiego kolędowania znalazł również prawne oparcie w obowiązującym od 1983 r. Kodeksie Prawa Kanonicznego. Ustalając posługę pasterzowania (kanon 529 1 – troska o wszystkich wiernych, troska o chorych parafian, troska o biednych i cierpiących, troska o błądzących i grzeszących, pomoc małżonkom i rodzicom), Kodeks wymaga od proboszcza znajomości wszystkich wiernych powierzonych jego pieczy. Środkiem do osiągnięcia tego celu mają być częste i bezpośrednie kontakty duszpasterza z wiernymi.

Kolęda 2020/2021
Kolęda duszpasterska zakorzeniona w Polsce przez prastary zwyczaj i stosunkowo dawną dyscyplinę kościelną przetrwała w swej formie do naszych czasów. Niemniej w związku z panującą w kraju od ubiegłego roku pandemią koronawirusa ten stary zwyczaj wizytacji pasterskiej w formie tzw. „kolędy” jest w poszczególnych diecezjach zmieniany, tak żeby sprostać wprowadzonym przez rząd obostrzeniom.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze także ogłosił zasady jakie mają obowiązywać podczas tegorocznej kolędy. Ze względu na sytuację epidemiczną wizyta duszpasterska będzie miała inną niż zwykle formę.
Zamiast odwiedzin duszpasterzy w domach wierni zostaną zaproszeni na spotkanie kolędowe przy żłóbku po wieczornej Mszy św.

Spotkanie to odbędzie się w kościele, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, a parafianie wezmą w nim udział w mniejszych grupach (mieszkańcy poszczególnych ulic lub rejonów parafii).

Na spotkanie kolędowe złoży się śpiew kolęd, czytanie Ewangelii, słowo duszpasterza, modlitwa powszechna, błogosławieństwo wody, błogosławieństwo wiernych. Uczestnicy spotkania będą zachęceni, by po powrocie do domu zebrać się w gronie rodzinnym na modlitwę i pokropić mieszkanie wodą święconą zabraną z kościoła.

Nowa forma kolędy zostanie zapowiedziana wiernym w
liście  biskupa  diecezjalnego  na  IV Niedzielę Adwentu.

Proboszcz może również zaproponować parafianom, że w szczególnych przypadkach, takich jak błogosławieństwo nowego mieszkania, czy odwiedziny osoby chorej, niepełnosprawnej, istnieje możliwość krótkiej indywidualnej wizyty duszpasterskiej na wyraźne zaproszenie przez wiernych.

Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie oraz przedstawienie programu duszpasterskiego na najbliższy rok. W czasach, gdy katecheza nie odbywała się w szkołach, księża sprawdzali stan wiedzy religijnej dzieci i młodzieży. Zwyczajowo zostawia się pamiątkowe obrazki.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię