OGŁOSZENIE

19 października: Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
19 października: Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

19 października ma być Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych – zakłada ustawa przyjęta w czwartek przez Sejm. Dzień ten będzie miał charakter święta państwowego. Datę wybrano jako dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wyniki głosowania
Za przyjęciem ustawy – której projekt zgłosiło PiS – głosowało 356 posłów, przeciw było 39, a 21 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm przyjął cztery poprawki, autorstwa PSL-UED, polegające na zastąpieniu w tytule i treści ustawy wyrazów „Kapłanów Niezłomnych” – jak było w projekcie – słowami „Duchownych Niezłomnych”.

Teraz ustawa trafi do Senatu, ma ona wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Intencją wnioskodawców jest, jak wskazano w uzasadnieniu, by Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych był obchodzony po raz pierwszy 19 października tego roku.

19 października: Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Według projektodawców ustawy, ustanowienie 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych „jest wyrazem hołdu” dla duchownych, którzy swoją postawą „dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w ponad 1050-letnią historię Polski nieodłącznie wpisane jest chrześcijaństwo i jego wartości, a od zarania dziejów w historii naszego kraju pojawiają się postaci niezłomnych, bohaterskich duchownych.

„W okresie, gdy Polska utraciła wolność i zniknęła z map Europy, to duchowni często byli depozytariuszami utraconej państwowości i wychowywali do wolności poszczególne pokolenia. Mówili bowiem zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak i społecznej oraz politycznej” – wskazano w uzasadnieniu, przypominając, że duchowni podczas zaborów nie tylko angażowali się w walkę o polskość na gruncie społecznym, kulturowym i publicystycznym, ale też stawali do walki z bronią w ręku.
„Warto tu wspomnieć postaci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ks. Stanisława Brzóski, które niejako reprezentują obie przywołane wyżej postawy – dodano.”

W uzasadnieniu przypomniano, że komunistyczne władze powojennej Polski od początku uznawały duchowieństwo Kościoła katolickiego „za grupę antypaństwową, którą trzeba kontrolować i eliminować z życia publicznego”, a duchownych, „którzy jawnie sprzeciwiali się nowym porządkom, starano się unicestwić”.

Nowe święto państwowe
„Błogosławiony ksiądz Jerzy stał się symbolem męczennika wśród duchowieństwa, zamordowanego z nienawiści do wiary i do ludzkiej godności. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku jako męczennik za wiarę” – napisali wnioskodawcy.

Wybranie przez nich daty 19 października na Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych wiąże się z tym, że w 1984 r. był to dzień porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Święta państwowe w Polsce. Aktualny wykaz świąt państwowych i narodowych wygląda w Polsce następująco:

  • 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (ustanowiony w 2011, jako święto państwowe)
  • 24 marca – Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (ustanowiony w 2018, jako święto państwowe)
  • 1 maja – święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy (ustanowione w 1950)
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa (ustanowiony 24 kwietnia 2015 roku)
    12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (ustanowiony w 29 września 2017 jako święto państwowe)
  • 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (ustanowiony w 2009, jako święto państwowe)
  • 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności (ustanowiony w 2005, jako święto państwowe)
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię