OGŁOSZENIE

Rocznik Statystyczny 2020 01Główny Urząd Statystyczny opublikował „Rocznik Statystyczny Województw 2020”, zawierający dane o województwach, pozwalające na porównania i analizy zjawisk w ujęciu przestrzennym.

Rocznik Statystyczny Województw 2020 jest już czterdziestą piątą edycją Rocznika Statystycznego. Zawiera Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach, regionach i podregionach wg nomenklatury NUTS umożliwiające porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk.

Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.Rocznik Statystyczny 2020 02

W przedmowie czytamy:
„Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji obrazujących poziom życia społeczeństwa, sytuację gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego w ujęciu przestrzennym.
Dane prezentowane w przekrojach terytorialnych zostały dobrane pod kątem przydatności do porównań i analiz regionalnego zróżnicowania zjawisk. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wartości w kraju i w Unii Europejskiej.
Bieżąca edycja została opracowana w nowej formie. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogaciły zawartość merytoryczną Rocznika. Ponadto zastosowanie graficznej formy prezentacji danych statystycznych pozwala na łatwiejsze zrozumienie informacji statystycznych i przedstawionych za ich pomocą relacji przestrzennych zjawisk. Dzięki temu Rocznik wizualizuje zjawiska i nadaje publikacji charakter poglądowy, zachowując przy tym swoją dotychczasową funkcję informacyjno-poznawczą.
W stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono zmianę w układzie tematycznym Rocznika, został wyodrębniony nowy dział „Leśnictwo i łowiectwo”. Bieżące wydanie wzbogacono o statystyki dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oddając do rąk Państwa Rocznik Statystyczny Województw 2020, wyrażam podziękowania wszystkim osobom i instytucjom za współpracę i przekazane dane oraz za uwagi, które wspierają kształtowanie systemu publikacji i opracowań statystycznych w ujęciu regionalnym.
Mam nadzieję, że publikacja okaże się cennym źródłem informacji dla odbiorców zainteresowanych rozwojem społeczno-gospodarczym polskich regionów. Jednocześnie serdecznie zachęcam Państwa do korzystania z innych opracowań i baz danych Głównego Urzędu Statystycznego, w tym Banku Danych Lokalnych”.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
dr Dominik Rozkrut             


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię