Rozlicz podatek w usłudze Twój e-PIT. Wybierz e-korespondencję i korzystaj w pełni z e-Urzędu Skarbowego.

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) to najprostszy sposób na rozliczenie PIT. Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 2 mln deklaracji za 2023 rok.

0
135
twój e pit 000
Podatnicy, którzy zalogują się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą form dostępnych w ramach login.gov.pl mogą korzystać nie tylko z usługi Twój e-PIT ale także z wszystkich pozostałych e-usług oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową w e-US.
OGŁOSZENIE

pit 37
PIT-37 – rodzaj uproszczonego formularza deklaracji podatkowej ustalany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w rozporządzeniu wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 45b pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczonego dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz spełniających dodatkowe kryteria wskazane w treści formularza. Może być użyty do złożenia rocznego zeznania, które podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 • Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) to najprostszy sposób na rozliczenie PIT. Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 2 mln deklaracji za 2023 rok.
 • Warto logować się do e-US za pomocą nowoczesnych form czyli login.gov.pl. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US np. weryfikacji statusu zwrotu podatku.
 • Zachęcamy też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

 – „Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym pozwala szybko i wygodnie rozliczyć się z podatku. Docenia to coraz więcej podatników, którzy w tym roku złożyli już w naszej usłudze ponad 2 mln deklaracji” – powiedział wiceminister finansów szef KAS Marcin Łoboda.

Podatnicy, którzy zalogują się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą form dostępnych w ramach  login.gov.pl mogą korzystać nie tylko z usługi Twój e-PIT ale także z wszystkich pozostałych e-usług oferowanych przez Krajową Administrację Skarbową w e-US.

 – „Zachęcamy do logowania się do e-Urzędu Skarbowego Profilem Zaufanym, e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US. Można m.in. sprawdzić swoje dotychczasowe rozliczenia z urzędem, zweryfikować status zwrotu podatku, lub zapłacić podatek, także za pomocą systemu płatności BLIK” – dodała wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Twój e-PIT w liczbach

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 2 mln formularzy PIT za 2023 rok, w tym:

    • 1 mln 819 tys. deklaracji PIT-37,
    • 87,9 tys. deklaracji PIT-28,
    • 36 tys. deklaracji PIT-38,
    • 49,8 tys. deklaracji PIT-36.
    • 1,6 tys. deklaracji PIT 36L
    • 4 tys. oświadczeń PIT-OP.
    • 2 tys. deklaracji PIT-DZ.

Jak się zalogować do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

e-korespondencja w e-Urzędzie Skarbowym

Dzięki e-korespondencji podatnicy mają możliwość odbierania i wysyłania pism ze swojego konta w e-Urzędzie skarbowym. Funkcjonalność ta pozwala załatwić większość spraw podatkowych w szybki i prosty sposób, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dzięki e-korespondencji zaświadczenia o dochodach, przychodach, czy o braku zaległości możemy uzyskać w serwisie bezpłatnie w zaledwie w kilka minut. Usługę można aktywować np. przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Z e-Urzędu Skarbowego korzysta obecnie ponad 14 mln użytkowników. Ponad 1,5 mln z nich już wyraziło zgodę na e-korespondencję z administracją skarbową.


Źródło informacji: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię