OGŁOSZENIE

wzmocnij swoje otoczenie międzyrzecz 2021 002Samorząd i jego jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe z gminy Międzyrzecz mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór w całej Polsce jest prowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako właściciel 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Na terenie ok. 140 z nich organizowana jest III edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program skierowany jest, m.in. do gminy Międzyrzecz.

wzmocnij swoje otoczenie międzyrzecz 2021 001Na jej terenie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska.  Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północnej-zachodniej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

Pomysły na projekty mogą zgłaszać lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności.

Grant w wysokości do 20 tys. złotych mogą one zdobyć w jednej z siedmiu kategorii:

  • Aktywność fizyczna,
  • Bezpieczeństwo,
  • Edukacja,
  • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
  • Środowisko naturalne,
  • Zdrowie,
  • Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Nabór wniosków do III edycji WSO został podzielony na trzy etapy. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły w kolejności opisanej w regulaminie programu dostępnym na stronie www.wzmocnijswojeotoczenie.pl. Pierwszych laureatów PSE wyłonią do końca maja, kolejnych w lipcu i październiku. Pierwszy nabór już trwa, a pomysły można zgłaszać do 17 maja.

– „Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Potrzeba realizacji inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców miasteczek i wsi niejednokrotnie schodzi na dalszy plan, a środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na walkę z pandemią COVID-19” – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. – „Dlatego WSO przyspiesza, by z rekordowym wsparciem w wysokości ok, 3,3 mln złotych dotrzeć do jeszcze szerszego grona aktywistów w całym kraju” – dodaje.

pse wzmocnij swoje otoczenie program 2020 infografika211W zeszłym roku PSE otrzymały w sumie ponad 200 zgłoszeń.  Ponad 100 z nich wybrano do realizacji. – „Wśród nich był projekt z gminy Międzyrzecz, który nagrodziliśmy grantem w kwocie 20 tysięcy złotych” – przypomina Waldemar Lewandowski z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – „Kreatywność lokalnych społeczności zgłaszających wnioski sprawia, że dzięki pomocy PSE udało się wprowadzić zmiany, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata, zgodnie z nazwą programu, wzmacniając atuty okolicy” – podkreśla.

W 2020 roku Urząd gminy w Międzyrzeczu przeznaczył grant na stworzenie bezpiecznej  i komfortowej przestrzeni do obsługi mieszkańców oraz zagospodarowanie i uporządkowanie miejscowego skweru.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” jest realizowany po raz trzeci. W ubiegłych latach, PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.

Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków, oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

 *  *  *

psePolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.  PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 1600 km już istniejących linii.


 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię