OGŁOSZENIE

dopłaty do węgla 001
Istotne w przyjętej ustawie jest to, że planowany dodatek do ciepła nie będzie miał progu dochodowego i zostanie wypłacony tylko raz …

W związku z sytuacją na rynku paliw rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dokument ustanawia program dopłat dla ogrzewających innymi surowcami niż węgiel – chodzi o m.in. pellet, olej opałowy czy gaz LPG.

Zgodnie z przyjętą ustawą pieniądze trafią nie tylko do gospodarstw domowych, ale także do podmiotów, co według ustawodawcy ma na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i ciepłej wody poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z odpowiednią rekompensatą.
Dzięki temu rozwiązaniu firmy mają nie podnosić cen i uzyskać za to odpowiednie zwroty środków. Osoby same ogrzewające domy dostaną zaś jednorazowe dodatki pieniężne.

Średnia cena z rekompensatą będzie obowiązywać od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. i wyniesie:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu lub oleju opałowego;
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła z innych źródeł.

Jednorazowe dodatki do ciepłą wyniosą zaś:

  • 3000 zł – główne źródło ciepła to kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub biomasą;
  • 2000 zł – główne źródło ciepła to kocioł olejowy;
  • 1000 zł – główne źródło ciepła to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – główne źródło ciepła to kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Istotne w przyjętej ustawie jest to, że planowany dodatek do ciepła nie będzie miał progu dochodowego i zostanie wypłacony tylko raz, na jednego członka gospodarstwa domowego. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń oraz oczywiście odpowiedni wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa przewiduje swoisty, drugi filar pomocy jako wsparcie dla instytucji. Będzie też przysługiwał, tak zwanym. podmiotom wrażliwym, czyli tym kupującym opał w związku z ogrzewaniem pomieszczeń niezbędnych do wykonywania celów statutowych, a chodzi tu między innymi o szpitale, jednostki pomocy społecznej, noclegownie, szkoły, żłobki czy instytucje kultury. Dodatek wyniesie 40 proc. kosztów ogrzewania w całym sezonie grzewczym.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa 5 sierpnia przekonywała, że ustawa o dopłatach do ciepła jest gotowa i przewiduje to, że odbiorcy pelletu otrzymają 3 tys. zł; oleju opałowego – 2 tys. zł; drewna kawałkowego – 1 tys. zł; LPG – 500 zł.

Nad prawidłowym wdrożeniem założeń ustawy ma dbać Urząd Regulacji Energetyki, który ma skutecznie zadbać o to, by ceny były na odpowiednim poziomie. Chodzi o to, żeby poprzez ochronę taryfową w cieple systemowym, czyli tym dużym cieple, bloki, całe ciepłownictwo systemowe, szpitale, szkoły, żłobki, wszyscy, którzy z ciepłownictwa korzystają na poziomie taryfy, zablokować na minimalnie poziomie wzrost.

Minister Anna Moskwa poinformowała, że jeżeli chodzi o wzrost cen u odbiorców nietaryfowanych, „w małych ciepłowniach, czy zaopatrujących się w pozostałe surowce”, „wsparcie będzie na poziomie gminy, adekwatnie do wzrostu cen”.

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie z nowym wzorem wniosku o wypłatę dodatku węglowego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego PDF]


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię