OGŁOSZENIE

20 mln zł do wzięcia – kolejne konkursy RPO L2020

Zarząd województwa ogłosił trzy konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Do wzięcia jest łącznie blisko 20 mln zł!

Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.; termin naboru od 25 września do 2 października 2020 r., alokacja: 9,4 mln zł

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujących:

 • budowę, adaptację, tj. modernizację, remont, renowację budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu),
 • uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu)

Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.; termin naboru od 25 września do 2 października 2020 r., alokacja  8,9  mln zł.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na:

I typ projektu – Inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki polegające na:

 • rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych i zabytkowych obiektów oraz zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem,
 • ochronie (w tym zabezpieczeniu na wypadek zagrożeń zewnętrznych, np. przed kradzieżą i zniszczeniem) i renowacji dziedzictwa kulturowego,
 • konserwacji zabytków ruchomych,
 • wyposażenie obiektów w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania
  (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu,
 • rozbudowa, przebudowa obiektów kultury,
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu.

II typ projektu – Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej:

a) przebudowa, rozbudowa obiektów instytucji kultury, w tym:

 • ­wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu.
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu.

b) adaptacja tj. modernizacja istniejącego obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji (w tym nowej funkcji) kulturalnej i turystycznej, w tym:

 • ­wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu.
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu.

 

Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w  miastach dla Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach  – projekty realizowane poza formułą ZIT; termin naboru od 28 września do 7 października 2020 r., alokacja 1,5 mln zł.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • zbiorczy transport pasażerski – preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego,
 • transport szynowy (tramwaje) – w przypadku miast posiadających tego typu flotę, preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego poprzez inwestycje w tabor.

 #UE #FunduszedlaPolski #FunduszedlaLubuskiego #UEdlaLubuskiego

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię