OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 o łącznej wartości blisko 30 mln zł na realizację projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości.

Marcin Jabłoński

„Wszystkie środki, jakimi dysponujemy na wsparcie gospodarki w ramach obecnego budżetu Unii Europejskiej to ponad 800 mln zł. To spora kwota, która już przyniosła wiele pozytywnych efektów. Czas na kolejne” – mówi Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Środki podzielone zostały pomiędzy Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy, Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy realizować będzie projekt zakładający Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw. Na ten cel otrzymał dofinansowanie w wysokości 8,9 mln zł.

10,9 mln zł otrzyma Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR na realizację świadczeń prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Centrum Wspierania Startupów w Nowej Soli. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej na poziomie operacyjnym i strategicznym lubuskich MŚP.
W efekcie jego realizacji osiągnięte zostaną efekty:

  1. Integracja środowiska biznesowego
  2. Zatrzymanie młodych talentów w regionie
  3. Sieciowanie współpracy w ramach Lubuskiej Sieci Networkingowej Innowacyjnego Przemysłu
  4. Realizacja Strategii branżowych i terytorialnych
  5. Wprowadzenie standardów świadczenia usług w IOB

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. realizować będzie projekt Profesjonalizacja usług ZIPH w Gorzowie Wlkp. poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości RCP.
Na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 8,5 mln zł. Celem działań będzie wprowadzenie nowych usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
Zakres działań pozwoli na ulepszenie świadczenia dotychczasowych usług oraz wdrożenie nowych usług o charakterze prorozwojowym i kompleksowym. Nowe usługi opierać się będą na wszystkich obszarach działalności oraz procesach biznesowych i pomocniczych występujących w rozwiniętym przedsiębiorstwie.
Odbiorcami usług prorozwojowych będą wszystkie podmioty z sektora MŚP, które będą chciały rozwijać swoją działalność przy wykorzystaniu usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych w różnych grupach tematycznych.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię