OGŁOSZENIE

„Mamy dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu, dla których zdrowie i jakość życia to priorytet” – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak przekazując kolejne milionowe wsparcie dla dwóch największych szpitali w regionie.

„Zarząd województwa konsekwentnie realizuje Strategię Promocji i Ochrony Zdrowia. Nasze zadania inwestycyjne wymagają wsparcia z budżetu samorządu i Regionalnego Programu Operacyjnego. Mieszkańcom regionu lubuskiego zależy na poprawie dostępności do leczenia i samych warunków leczenia, a dzięki temu poprawi się też jakość życia. Dziś będziemy podpisywać cztery umowy, które rozwiążą wiele naszych problemów – mówiła marszałek Polak na konferencji prasowej, 1 października.  Dwie umowy dotyczą zabezpieczenia szpitali w walce z COVID 19, dwie pozostałe bardzo ważnych, wyczekiwanych inwestycji. – Szpital w Gorzowie realizuje planowaną inwestycję rozbudowa lecznicy o oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz pododdział hematologii z pododdziałem intensywnej chemioterapii. Samorząd przeznacza na ten cel 23,5 mln zł. W tegorocznym budżecie na początku przeznaczyliśmy na ten cel 8 mln zł. Udało nam się zwiększyć kwotę dofinansowania do 10,5 mln zł. Dziś będziemy aneksować umowę. To najważniejsza w tej chwili inwestycja dla Gorzowa.  Równie ważna rozpocznie się w szpitalu w Zielonej Górze. Dzięki skutecznym negocjacjom z Komisją Europejską udało się przeznaczyć z RPO 21 mln zł. Całość kosztuje 26 mln zł. Reszta to wkład państwa. Niesłychanie potrzebna inwestycja, bo na OIOMie są obecnie trudne warunki” – podkreślała marszałek Polak.

WIDEO

  Szpital w Zielonej Górze: pretriaż i przebudowa OIOM
Utworzenie pretriażu wraz z pierwszym wyposażeniem.

  • Termin rozpoczęcia 9/2020 – termin zakończenia 12/2020
  • Nakłady finansowe – 1 506 700 zł
  • Nakłady finansowe pochodzące z budżetu Samorządu WL – 1 500 000 zł

„Inwestycja jest obecnie w fazie uzgodnień. 1,5 mln zł otrzymamy od samorządu województwa. Chcemy postawić ten obiekt w pobliżu oddziału zakaźnego. Pozwoli to zakaźnikom, którzy od marca przyjmują pacjentów w namiocie, także decyzją wojewody w takich warunkach testujemy dzieci, na inny komfort pracy. Trzeba to zrobić jak najszybciej, by badać pacjentów cywilizowanych warunkach” – mówił Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Pretriaż będzie konstrukcją odporną na warunku atmosferyczne. Wnętrze będzie ogrzewane i klimatyzowane. A co najważniejsze umożliwi wstępne rozpoznanie i selekcję pacjentów trafiających do szpitala. Pacjenci w dobrym stanie fizyczny z podejrzeniem zakażenia zgłaszający się samodzielnie do szpitala będą oczekiwać w izolatkach na wyniki badania. Pacjenci w złym stanie bezpośrednio przywożeni przez ambulans będą trafiać na Krótkoterminową Intensywna Terapię. Pozwoli to uniknąć przemieszczania się osób zakażonych w obrębie terenu szpitala.

  Przebudowa  i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Całkowita wartość projektu: 26,6 mln zł
  • Dofinansowanie ze środków unijnych 21,6 mln  zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa  4 548 086,94 zł

– Ta inwestycja potrzebna jest nam jak tlen – budowa OIOMu. Ten, który mamy  jest przestarzały. Trzeba go doposażyć i zwiększyć ilość łóżek. Skoro staliśmy się Szpitalem Uniwersyteckim to udało nam się sprowadzić do szpitala operatorów, którzy w różnych dziedzinach leczą pacjentów bardzo skomplikowanymi zabiegami. To prof. Golusiński, chirurgia głowy, prof. Murawa, chirurgia onkologiczna, prof. Dziedziuchowicz – chirurgia naczyniowa. Po tych zabiegach wymagane jest zaopiekowanie się pacjentem w bardzo wysokim standardzie. To jest możliwe tylko na dobrze wyposażonym OIOMie. Inwestycja, którą zaczynamy w systemie zaprojektuj-przebuduj ma być gotowa w 2023 roku. Ale będziemy się starali zrobić to jak  najszybciej – zadeklarował prezes Działoszyński

  Szpital w Gorzowie: przebudowa szpitala w związku z COVID i hematologia

Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19: rozbudowa i przebudowa izby przyjęć, utworzenie Centralnego punktu wydawania wyników badań laboratoryjnych, adaptacja pomieszczeń na rejestrację, adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem na analizator do wykonywania badań na obecność koronawirusa

  • Nakłady finansowe – 1 315 790 zł
  • Nakłady finansowe pochodzące z budżetu Samorządu WL – 1 250 000 zł

„Realizujemy inwestycje doraźne związane z poprawą funkcjonowania opieki nad pacjentami. Zorganizowaliśmy centralny punkt wydawania wyników. Chodzi o to, by ograniczyć wejście do szpitala osobom, które nie są pacjentami, a chcą tylko odebrać wyniki swoich badań. Przystąpiliśmy do utworzenia poczekalni. Będzie się znajdować w budynku SORu. W dużej części finansujemy ją ze środków, które mamy z darowizn. Chcemy ten dar przekształcić w poczekalnię, która później będzie też służyć pacjentom czekającym na planowe zabiegi w szpitalu. Tworzymy w tej chwili też dodatkową poczekalnie w budynku, który jeszcze rok temu chcieliśmy rozebrać, a teraz będzie spełniał doraźną rolę poczekalni” – tłumaczył Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala w Gorzowie.

 Rozbudowa szpitala o Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pododdział Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii”.

  • Całość inwestycji: 44 mln zł
  • Dofinansowanie z budżetu woj.: 23,5 mln zł

„Od października ubiegłego roku realizujemy inwestycje, która zakłada wybudowanie oddziału hematologii. Uzyskaliśmy niezawodne wsparcie od zarządu województwa z panią marszałek w kwocie 23 mln zł. Wszystko na to wskazuje, że pierwsi pacjenci będą mogli się tu leczyć na przełomie stycznia i lutego. Ta inwestycja miała niesłychany priorytet. Nie spełnialiśmy wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie łóżek intensywnej opieki medycznej. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji pozyskamy dodatkową kadrę w postacie anestezjologów, których i trak brakuje na rynku. Przypuszczam, że będziemy atrakcyjnym miejscem pracy, w którym będzie można się uczyć. Już teraz prowadzę rozmowy na ten temat z dwoma zainteresowanymi osobami” – zdradził prezes Ostrouch.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię