Dzięki podpisanej 28 lipca, br. umowie między Powiatem Międzyrzeckim a Gminą Przytoczna już niedługo zostanie zakupiony mikrobus służący do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z obszaru gminy.

Samochód wykorzystywany będzie w transporcie młodych mieszkańców do Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Gorzowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu.
Środki pochodzą z obszaru D „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wkładu własnego gminy.


Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu