Plan Zarządu Województwa Lubuskiego: 50 mln zł na wsparcie szpitali.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 17 marca br. podjął działania w celu przekierowania środków unijnych na specjalny projekt doposażający lubuskie szpitale walczące z pandemią koronawirusa na pierwszym froncie.

Zielone światło do zmian w planowanych wydatkach dały Komisja Europejska oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  Łączna wartość projektu dla szpitali może sięgnąć 50 mln zł.

Szpitale, które są postawione w podwyższony stan gotowości, zgłosiły już swoje zapotrzebowanie w zakresie doposażenia. Samorząd może przekierować na ten cel w pierwszej transzy 50 mln zł. Obecnie uzależnione jest to od uzgodnień z wojewodą i konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jako projekt własny Samorządu Województwa Lubuskiego.

Zakres projektu może obejmować aparaturę medyczną i diagnostyczną, środki ochrony osobistej, prowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych, zakup ambulansów, zakup odczynników oraz materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, testów diagnostycznych, tworzenie tymczasowych obiektów kubatorowych związanych z leczeniem i diagnostyką.

Liderem projektu ma być Samorząd Województwa, natomiast partnerami mogą być szpitale zaklasyfikowane jako lecznice o podwyższonym stanie gotowości oraz pogotowia ratunkowe.

18 marca 2020 r. wniosek Zarządu Województwa zostanie skierowany do resortu funduszy.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego