Samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju spotkają się 21 stycznia w Nowej Soli, aby porozmawiać na temat aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak omówi kierunki i priorytety rozwoju województwa do 2030 roku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:30 w Parku Technologicznym Interior.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). Zastąpi ona dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r. KSRR 2030 określa wyzwania i cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy w perspektywie do 2030 roku.
Strategia ta będzie mieć wpływ na kierunki wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach.

Park Technologiczny Interior
Park Technologiczny interior w Nowej Soli

W styczniu, w ramach konsultacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje konferencje regionalne. W województwie lubuskim takie spotkanie, współorganizowane przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Nowa Sól, odbędzie się 21 stycznia 2019 r. w Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy Interior w Nowej Soli. MIiR będzie reprezentowała Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu. Będzie to także okazja do rozmowy o przyszłości regionu lubuskiego i aktualizacji regionalnej strategii rozwoju.
Pełna informacja na temat konsultacji projektu KSRR 2030, formularz do składania uwag oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie znajdują się pod linkiem: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/  

Tematem drugiej część konferencji w Nowej Soli będzie rozpoczęcie procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego