OGŁOSZENIE

sesja 005[1]13 lutego 2018 roku w międzyrzeckim Ratuszu, na wniosek grupy radnych, odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej podczas, której rozpatrzono kwestię pomników znajdujących się na terenie Gminy Międzyrzecz.

Jak wiemy wojewoda lubuski zdecydował o tym, że Gmina Międzyrzecz ma na swoim terenie do usunięcia trzy pomniki:
 pomnik żołnierza łącznościowca znajdujący się w Kęszycy Leśnej;
 obelisk z pamiątkową tablicą we wsi Wysoka, upamiętniający śmierć
majora Aleksieja Karabanowa;
 tablicę pamiątkową w Pniewie.

Fotorelacja

Zdjęcia: Kazimierz Czułup


Stanowisko wojewody lubuskiego wyzwoliło w powyższej kwestii wiele emocji wśród lokalnej społeczności, która w przeciwieństwie do rządzących aktualnie naszym krajem z kwestią, tzw. dekomunizacji już dawno sobie poradziła. Podczas rozmów okazało się, że mieszkańcy mają własną interpretację wspólnych działań obecnego rządu i IPN-u.

„Uważam, że cała ta dekomunizacja, to zwykła ściema i temat zastępczy dla zwykłych obywateli. My już od dawna z tym tematem nie mamy problemu. Problem natomiast mamy, przykładowo z dostępem do usług medycznych. Rząd nas skazuje na wielomiesięczne oczekiwanie do specjalisty. Płacimy każdego miesiąca składki, a państwo nie wywiązuje się z konstytucyjnego obowiązku. Może niech się rządzący najpierw zajmą tym problemem, bo nas po prostu nie stać na prywatne usługi medyczne.” – mówi pan Marek z Kęszycy Leśnej.

Apel mieszkańców Kęszycy LeśnejW Kęszycy Leśnej, najmłodszym w gminie sołectwie, mieszkańcy w kwestii istniejącego tam pomnika żołnierza od dawna mają wypracowane stanowisko i jednoznacznie deklarują, że nie pozwolą zburzyć tego pomnika, o który od lat dbają i wspólnie z gminą wyremontowali.

12 lutego br. mieszkańcy Kęszycy Leśnej swój pogląd w tej sprawie przedstawili w piśmie skierowanym do burmistrza Międzyrzecza, w którym jednoznacznie stwierdzają, że pomnik w niczym nie propaguje komunizmu, faszyzmu, czy innego ustroju totalitarnego. Nie eksponuje również żadnych symboli  wymienionych wyżej ideologii.

Apel Stowarzyszenia Kęszyca Leśna Sobie i SąsiadomPodobne stanowisko zajęli w sprawie pomnika żołnierza członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” podkreślając wieloletnią więź mieszkańców sołectwa Kęszyca Leśna z jego wojskową historią, a także fakt akceptacji mieszkańców i turystów dla obecnego wyglądu pomnika. W swoim apelu członkowie Stowarzyszenia zwracają się z wnioskiem o wykreślenie obiektu – Pomnika Żołnierza w Kęszycy Leśnej z listy obiektów przeznaczonych do usunięcia z przestrzeni publicznej.

Społeczne działania mieszkańców gminy wsparli radni na wniosek, których została zwołana na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz,  XLVI sesja Rady Miejskiej poświęcona kwestii wymienionych wyżej pomników podczas, której zostało w sprawie pomników upamiętniających zdarzenia historyczne wypracowane oświadczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
Projekt oświadczenia radni wsparli w głosowaniu jednogłośnie, bez głosów  sprzeciwu.

Porządek obrad podczas sesji został na wniosek wiceburmistrz Agnieszki Śnieg poszerzony o dwie uchwały.
Pierwsza dotyczyła kwestii przejęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.”
Druga dotyczyła sprawy związanej z przejęciem od województwa lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.

Przebieg obrad podczas sesji został przez nas zarejestrowany w całości. Zapraszamy do oglądania relacji filmowej.

Film

Czytaj także:
Radni we wtorek, 13 lutego, br. będą radzić nad losem pomników w Gminie Międzyrzecz
Burzyć pomniki, czy nie? [sonda]

REKLAMA

3 KOMENTARZE

  1. Radni mieli 5 minut na zapoznanie się ze zmianą porządku obrad Rady zaproponowaną przez zastępce burmistrza, dot. finansowania utrzymania pasa zieleni przy drodze 137, która nie należy do gminy. Żeby było śmieszniej zaklepali to jednogłośnie. Przecież to komedia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię