sesja 005[1]13 lutego 2018 roku w międzyrzeckim Ratuszu, na wniosek grupy radnych, odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej podczas, której rozpatrzono kwestię pomników znajdujących się na terenie Gminy Międzyrzecz.

Jak wiemy wojewoda lubuski zdecydował o tym, że Gmina Międzyrzecz ma na swoim terenie do usunięcia trzy pomniki:
 pomnik żołnierza łącznościowca znajdujący się w Kęszycy Leśnej;
 obelisk z pamiątkową tablicą we wsi Wysoka, upamiętniający śmierć
majora Aleksieja Karabanowa;
 tablicę pamiątkową w Pniewie.

Fotorelacja

Zdjęcia: Kazimierz Czułup


Stanowisko wojewody lubuskiego wyzwoliło w powyższej kwestii wiele emocji wśród lokalnej społeczności, która w przeciwieństwie do rządzących aktualnie naszym krajem z kwestią, tzw. dekomunizacji już dawno sobie poradziła. Podczas rozmów okazało się, że mieszkańcy mają własną interpretację wspólnych działań obecnego rządu i IPN-u.

„Uważam, że cała ta dekomunizacja, to zwykła ściema i temat zastępczy dla zwykłych obywateli. My już od dawna z tym tematem nie mamy problemu. Problem natomiast mamy, przykładowo z dostępem do usług medycznych. Rząd nas skazuje na wielomiesięczne oczekiwanie do specjalisty. Płacimy każdego miesiąca składki, a państwo nie wywiązuje się z konstytucyjnego obowiązku. Może niech się rządzący najpierw zajmą tym problemem, bo nas po prostu nie stać na prywatne usługi medyczne.” – mówi pan Marek z Kęszycy Leśnej.

Apel mieszkańców Kęszycy LeśnejW Kęszycy Leśnej, najmłodszym w gminie sołectwie, mieszkańcy w kwestii istniejącego tam pomnika żołnierza od dawna mają wypracowane stanowisko i jednoznacznie deklarują, że nie pozwolą zburzyć tego pomnika, o który od lat dbają i wspólnie z gminą wyremontowali.

12 lutego br. mieszkańcy Kęszycy Leśnej swój pogląd w tej sprawie przedstawili w piśmie skierowanym do burmistrza Międzyrzecza, w którym jednoznacznie stwierdzają, że pomnik w niczym nie propaguje komunizmu, faszyzmu, czy innego ustroju totalitarnego. Nie eksponuje również żadnych symboli  wymienionych wyżej ideologii.

Apel Stowarzyszenia Kęszyca Leśna Sobie i SąsiadomPodobne stanowisko zajęli w sprawie pomnika żołnierza członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” podkreślając wieloletnią więź mieszkańców sołectwa Kęszyca Leśna z jego wojskową historią, a także fakt akceptacji mieszkańców i turystów dla obecnego wyglądu pomnika. W swoim apelu członkowie Stowarzyszenia zwracają się z wnioskiem o wykreślenie obiektu – Pomnika Żołnierza w Kęszycy Leśnej z listy obiektów przeznaczonych do usunięcia z przestrzeni publicznej.

Społeczne działania mieszkańców gminy wsparli radni na wniosek, których została zwołana na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz,  XLVI sesja Rady Miejskiej poświęcona kwestii wymienionych wyżej pomników podczas, której zostało w sprawie pomników upamiętniających zdarzenia historyczne wypracowane oświadczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
Projekt oświadczenia radni wsparli w głosowaniu jednogłośnie, bez głosów  sprzeciwu.

Porządek obrad podczas sesji został na wniosek wiceburmistrz Agnieszki Śnieg poszerzony o dwie uchwały.
Pierwsza dotyczyła kwestii przejęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.”
Druga dotyczyła sprawy związanej z przejęciem od województwa lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.

Przebieg obrad podczas sesji został przez nas zarejestrowany w całości. Zapraszamy do oglądania relacji filmowej.

Film

Czytaj także:
Radni we wtorek, 13 lutego, br. będą radzić nad losem pomników w Gminie Międzyrzecz
Burzyć pomniki, czy nie? [sonda]