OGŁOSZENIE

obwodnica Trzciela
W spotkaniu uczestniczył Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, a także Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji oraz Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W poniedziałek, 8 kwietnia na zaproszenie Agnieszki Olender, starosty powiatu międzyrzeckiego odbyło się spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Trzciela.

W spotkaniu uczestniczył Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, a także Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji oraz Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Podczas rozmów obecny był również Jarosław Kaczmarek, burmistrz Trzciela oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Skokach i GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.

Obwodnica ma powstać w ciągu DP 1339F, przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych, jako zadanie wieloletnie. Powiat międzyrzecki złoży wniosek o dofinasowanie w konkursie, który zostanie ogłoszony przez Wojewodę Lubuskiego w 2019 r. Ponadto omówione zostały sprawy związane harmonogramem działań i  montażem finansowym zadania. Poruszono również tematykę budowy ronda na DK 92, będącego częścią całości przedsięwzięcia, a planowanego do realizacji na mocy porozumienia z GDDKiA.

Projekt pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel wraz z budową skrzyżowania na DK Nr 92” jest realizowany w zakresie  inwestycji stanowiących techniczną całość:

1) przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła „Trzciel” autostrady A2 do planowanej obwodnicy;

2) budowy obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F;

3) budowy skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową Nr 92.

Inwestorem jest powiat międzyrzecki. Województwo lubuskie, gmina Trzciel i GDDKiA współuczestniczą w przygotowaniu inwestycji w zakresie organizacyjnym i finansowym.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie południowo – zachodniej obwodnicy Trzciela na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 relacji Świecko – Poznań, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1339F relacji Trzciel – Lutol Mokry, wraz z przebudową tej drogi aż do węzła „Trzciel” autostrady A-2, która ma za zadanie włączenie w sieć TEN-T. Wartością dodaną projektu będzie poprawa infrastruktury transportowej, poprawa stanu technicznego odcinka drogi, poprawa BRD, zmniejszenie kosztów utrzymania, poprawa komfortu podróżowania, zmniejszenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska poprzez poprawę płynności przejazdu.

Inwestycja swym zakresem obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1358F oraz projektowaną obwodnicą do formy ronda dużego. W związku z powyższym konieczna jest rozbudowa odcinków drogi krajowej nr 92 oraz drogi powiatowej nr 1358F w celu dostosowania wlotów do ronda. Ponadto zaprojektowano wykonanie skrzyżowania obwodnicy z droga powiatową nr 1339F oraz drogą gminną nr 006337F w formie ronda średniego. Z trasą planowanej obwodnicy krzyżuje się droga gminna nr 006301F. Zaplanowano jej rozbudowę na odcinku 130 m do parametrów normatywnych i poprowadzenie pod obiektem w ciągu obwodnicy.

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu projektowanej obwodnicy ma na celu wykonanie wzmocnionej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6,0 m.


Tekst: Małgorzata Trzcionkowska

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię