Zakończenie remontu przewidziano na 31 października 2019 r.

Rozpoczęły się prace remontowe na jednej z najbardziej zaniedbanych ulic w Międzyrzeczu, która nawet nie posiadała odwodnienia wód opadowych.

Długość przebudowanego odcinka ulicy wynosi 304 m. Wykonawcą prac remontowych jest lokalna firma Brubet Ryszard Winnicki. Szacowany koszt remontu, to kwota 1 379 010,43 zł.

W zakresie realizowanych prac  przewidziano remont nawierzchni jezdni, wykonanie brakującego odwodnienia ulicy, regulację krawężników na istniejących zjazdach oraz umieszczenie poziomego i pionowego oznakowania w obrębie skrzyżowań.

Okazuje się, że początkowe plany zakładające wycinkę starych drzew rosnących w obrębie ulicy są już nie aktualne. Drzewa nie będą wycinane. Czy jest to słuszna decyzja sam Państwo osądźcie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wielu miastach starzejący się drzewostan jest sukcesywnie wymieniany i odnawiany.  Oceniono, że stare, często chore drzewa stanowią duże zagrożenie w ekstremalnych warunkach pogodowych.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


Ulica na chwilę obecną jest jeszcze w ograniczonym zakresie przejezdna, czyli do poszczególnych posesji można dojechać, niemniej należy uważać w przypadku pojazdów nisko zawieszonych. Generalnie ulica na całej długości dla ruchu kołowego jest wyłączona na czas remontu z ruchu. Wyjątek stanowią pojazdy komunalne oraz służb ratowniczych. Zakończenie remontu przewidziano na 31 października 2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych prosi mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż wykonywane prace będą mogły powodować utrudnienia w ruchu. Zalecane jest również korzystanie z objazdu, który został wytyczony ulicami Wojska Polskiego, Młyńską oraz Mieszka I.