OGŁOSZENIE

Stypendia dla przyszłej kadry medycznej w Lubuskiem w 2020 roku

Studenci medycyny, a także pielęgniarstwa i położnictwa odebrali w poniedziałek w Zielonej Górze symboliczne zaświadczenia o przyznaniu stypendiów wypłacanych przez samorząd województwa lubuskiego – poinformował urząd marszałkowski.

9 grudnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła studentom medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa symboliczne zaświadczenia o przyznaniu stypendiów.
„To wydarzenie ważne dla naszego regionu. Stypendia dla kierunku lekarskiego przyznajemy po raz trzeci. W naborze wpłynęło bardzo dużo wniosków, coraz więcej zgłoszeń napływa spoza naszego regionu. To pozytywne informacje. W tym roku debiutujemy ze stypendiami dla pielęgniarek i położnych” – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

„Studenci pielęgniarstwa otrzymają 1200 zł miesięcznie, natomiast studenci medycyny 2000 zł miesięcznie przez cały rok akademicki 2019/2020. W budżecie województwa zapisane jest 900 tys. zł na stypendia lekarskie oraz 324 tys. zł na stypendia pielęgniarsko-położnicze. To duże środki dla samorządu, ale myślę, że najlepiej wydane. To bardzo dobra inwestycja w kapitał ludzki. Stypendium należy odpracować, należy zatrudnić się w naszych lubuskich szpitalach. Nie stanowi to problemu, studenci wybierają nasze szpitale na staże jeszcze w trakcie studiów. Tworzymy coraz lepsze warunki do realizacji również w zakresie specjalizacji medycznych” – mówiła marszałek.

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich podkreślał, że kierunki, które są szczególnie potrzebne dla regionu są wymagające, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty, jakie ponoszą studenci. – „Każda taka dawka ekstra gotówki na pewno im się przyda” – zaznaczył.

Głos zabrała także kanclerz uczelni – Katarzyna Łasińska. – „My, jako uczelnia jesteśmy bardzo wdzięczni za tą pomoc. Są to środki, które pomagają naszym studentom. Lekarzy mamy za mało, pielęgniarek i położnych również brakuje. Stypendia mają sprawić, że te osoby zostaną w naszym regionie. My dołożymy wszelkich starań, aby ta młoda kadra była, jak najlepiej wykształcona” – mówiła kanclerz.

Podczas konferencji prasowej studenci podkreślali, że stypendia to duże wsparcie.
„To jest duża szansa i duże możliwości dla samorozwoju. Bardzo się cieszę, że była taka możliwość. Nauki jest bardzo dużo, bo to kierunek, który wymaga naszego dużego zaangażowania. Trzeba dużo czasu poświęcić, ale to jest coś, co nas kręci. W przyszłości chciałbym pracować w szpitalu uniwersyteckim, bo uważam, że to miejsce w ostatnim czasie bardzo dobrze się rozwija i daje duże możliwości. Uważam, że to jest świetne miejsce do pracy i spełniania się w zawodzie” – mówił Eryk Wacka – student kierunku lekarskiego.

 Stypendia dla przyszłych lekarzy po raz trzeci
W naborze wpłynęło 97 wniosków, ze wsparcia skorzysta 50 studentów z: Lubuskiego (39), Wielkopolskiego (4), Podkarpackiego (2), Mazowieckiego (2) i po jednej osobie ze Świętokrzyskiego, małopolskiego i Dolnośląskiego. Wysokość stypendium wynosi 2 tys. zł brutto miesięcznie.
W poprzednich latach wnioski składali studenci z uczelni medycznych z miast: Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Lublin, Wrocław, Olsztyn, Łódź, Rzeszów.
Stypendium może być przyznane studentowi III, IV, V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem kierunku lekarskiego;

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;

3) zawrze umowę stypendialną.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. – „Dzięki tej inicjatywie i środkom samorządu województwa pozyskujemy lekarzy, których w regionie bardzo brakuje. Mam nadzieję, że zakochają się w Lubuskiem i zostaną” – mówi marszałek.

 Po raz pierwszy stypendia dla pielęgniarek i położnych
O stypendia pielęgniarskie aplikowało 89 osób. Stypendia otrzyma 30 osób. O stypendia będą mogli się ubiegać studenci pielęgniarstwa i położnictwa III roku studiów pierwszego stopnia oraz I i II drugiego roku studiów drugiego stopnia. Stypendia będą przyznawane na 9 miesięcy, od rozpoczęcia roku akademickiego w październiku, do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wysokość wsparcia to 1,2 tys. zł. Aby starać się o stypendium student musiał spełnić warunki łączne: musi studiować na kierunku pielęgniarskim lub położniczym, nie może powtarzać roku, ani nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów. Musi też zawrzeć umowę stypendialną. Pierwszeństwo mają studenci, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, zaś w przypadku takiej samej średniej przeważy zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego.

Studenci podpisują umowę z samorządem województwa. Po zakończeniu studiów muszą przepracować w placówkach na terenie woj. lubuskiego taki okres, jaki pobierają stypendia.

Inicjatorką powstania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim była marszałek Elżbieta Anna Polak. Kierunek powstał w 2015 r. Od początku samorząd województwa mocno wspiera jego funkcjonowanie poprzez dofinansowanie budowy infrastruktury, a także finansowanie kadry. Kolejnym krokiem były stypendia dla przyszłych lekarzy, którzy swoją przyszłość zwiążą z jednostkami ochrony zdrowia w regionie lubuskim.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię