Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa
Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak

Mieszkańców Międzyrzecza z pewnością zainteresuje perspektywa przebudowy i rozbudowy drogi nr 137 Słubice – Sulęcin – Międzyrzecz.

Droga wojewódzka nr 137
Inwestycja jest kontynuacją przebudowy i unowocześnienia wspomnianej drogi. Prace remontowe generalnie realizowane były już na tej drodze od Słubic w kierunku Sulęcina. Kto jechał tym odcinkiem z pewnością zauważy różnicę. Na odcinku Sulęcin – Międzyrzecza także realizowano remonty, między innymi w Trzemesznie, Wędrzynie (most przez Postomię) oraz Grochowie i na odcinku Grochowo – Templewo.

Całkowita wartość zaplanowanych prac, to kwota: 13,89 mln zł. Natomiast prace zaplanowane na 2018 rok pochłoną kwotę 4 mln zł.

Prace remontowe realizowane także będą w ciągu drogi nr 159 w Skwierzynie. Tym razem na odcinku estakady. Całkowita wartość prac to kwota: 74,59 mln zł. Natomiast na remonty prowadzone w 2018 roku przeznaczono 2,67 mln zł.

Od 14 do 16 marca w Karpaczu obradował Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
Gościem obrad była marszałek Elżbieta Anna Polak, która z wójtami i burmistrzami rozmawiała m.in. o działaniach antysmogowych. Przedstawiła priorytety, najważniejsze inwestycje i plany na 2018 r.  W spotkaniu wziął udział przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła priorytety na 2018 r., wskazując m.in. na Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami, Aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, projekty: Lubuski e-Urząd – 5,2 mln zł oraz Lubuskie e- Zdrowie – 14,9 mln zł.

Wiele inwestycji realizowanych będzie z zakresu kultury: rozbudowa Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł, rozbudowa Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł, rozbudowa RCAK – powstaje Park Technologiczny Kultury, Centrum Designu, Instytut Kreatywności; wartość całkowita projektów: 27 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 23,5 mln zł oraz rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: wkład własny do projektu: 2,6 mln zł; całkowita wartość projektu: 15 mln zł; projekt realizowany będzie w ramach POIiŚ.

Prezentacja marszałek Elżbiety Anny Polak 


Marszałek wśród priorytetów wskazała również inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową: zakup dwóch spalinowych pasażerskich pojazdów kolejowych. Projekt realizowany w ramach RPO L-2020, całkowita wartość projektu: 41,5 mln zł, wkład własny z budżetu województwa 3,1 mln zł, budowa Mostu w Milsku: 73 mln zł, Łączymy Ścieżki Rowerowe – program budowy i inwentaryzacji sieci ścieżek rowerowych w regionie.

W 2018 r. 70,3 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje drogowe, odnowy dywanikowe to 8 mln zł. 20 lutego br. zarząd województwa przyznał dodatkowe 5 mln zł. Utrzymanie bieżące: 19 mln zł. Na drogach wojewódzkich prowadzonych będzie łącznie 46 inwestycji.

Marszałek przedstawiła stan wdrażania RPO oraz przypomniała o sukcesie w negocjacjach z KE. W ramach OP 3 – Gospodarka niskoemisyjna KE wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji o ok. 10 mln zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na bardziej ekologiczne. Zmienione zapisy pozwolą na wsparcie podmiotów chcących unowocześnić swoje systemy grzewcze.

Marszałek mówiła również o Budżecie Inicjatyw Obywatelskich oraz zaprosiła na Kongresy Kobiet i pikniki zdrowia, które w tym roku odbędą się w każdym powiecie.

Podczas konwentu rozmawiano o inwestycjach w zakresie gospodarki wodnościekowej, które będą realizowane w gminach: Rzepin, Gozdnica, Trzebiechów, Stare Kurowo, Lubniewice, Słońsk. Celem realizacji projektów w ramach tego działania jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z oczyszczalni ścieków.
W wyniku realizacji projektów poprawie ulegnie stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wiele gmin ma już w dużej mierze uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową. Środki w ramach RPO mają pomóc w zakończeniu realizacji tego typu działań. Wykonany zostanie wskaźnik ustalony przez KE, dzięki czemu nie stracimy środków z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Marszałek przedstawiła również nową ofertę Przewozów Regionalnych  „Poznaj Lubuskie na rowerze”: nowe połączenie Zielona Góra – Tuplice i z Tuplic do Parku Mużakowskiego nową ścieżką rowerową, do Łagowa na Lubuski Festiwal Filmowy – z Gorzowa i Zielonej Góry, na grzyby do Leszna Górnego i Pliszki – na Rzepin koło Budachowa, nad jezioro do Ośna i Pszczewa, do Lubska i Gubina wycieczka wzdłuż pogranicza.
„Turystyczne pociągi zaopatrzymy w materiały promocyjne, przewodnika, wspólnie z gminami zorganizujemy imprezę. Przewozy Regionalne będą promować nową ofertę podczas dni lubuskich miast, Winobrania, Święta Województwa” – mówiła marszałek. Jest też oferta dla gmin dot. wspólnego biletu na pociąg i komunikację miejską.

Marszałek zaprosiła samorządowców na debatę publiczną z Komisją Europejską 9 kwietnia na temat wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przyszłej Perspektywy Unijnej. Na koniec pogratulowała prezydentowi Nowej Soli Wadimowi Tyszkiewiczowi tytułu „Człowiek roku 2017 Smart City”.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.