Zarząd województwa przyjął piętnaście projektów – propozycji do Krajowego Programu Odbudowy z alokacją 23 mld euro. – „Mamy wielką szansę, bo to są wielkie pieniądze” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Unia Europejska stworzyła nowe narzędzie mające pomóc w walce ze skutkami epidemii. To Europejski Plan Odbudowy. Do Polski w ramach tego instrumentu trafi 23 mld euro. Regiony miały przygotować swoje propozycje projektów do realizacji a ramach programu.
„Mają być to projekty gotowe, mają się wpisywać w główny priorytet europejskiej polityki, czyli zielony ład, ale też nowoczesne technologie – głównie cyfryzacja i zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Chodzi o sprostanie problemom globalnym, które się pojawiły: epidemii i kryzysowi gospodarczemu. Zgodnie z tym ukierunkowaniem przygotowaliśmy te projekty. Nad niektórymi pracowaliśmy już wcześniej. Praktycznie wszystkie wynikają ze Strategii Rozwoju Województwa, ponieważ muszą być to projekty znane opinii publicznej i konsultowane. Będziemy mocno się bić o przyszłość regionu” – zapewniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

WYKAZ PROJEKTÓW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DO KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

 1. Wzmocnienie potencjału lubuskiej ochrony zdrowia – eliminacja deficytów ujawnionych
  w czasie kryzysu epidemicznego.
 2. Lubuska medycyna na sygnale.
 3. Lubuska pediatria – mały pacjent, wielka medycyna.
 4. Zielone szpitale – lubuska ochrona zdrowia przyjazna środowisku i pacjentowi.
 5. Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie lubuskim.
 6. Elektryfikacja i rozbudowa linii kolejowych.
 7. Zakup hybrydowego taboru kolejowego.
 8. Lubuska Szkoła Przyszłości – cyfryzacja i edukacja ekologiczna.
 9. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Zielona Chmura.
 10. Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji oraz Innowacji Cyfrowych w Polsce Zachodniej.
 11. Park Technologii Kosmicznych i Lotniczych.
 12. Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – Zielony Urząd/Green Office.
 13. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w oparciu o powstające Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 14. Cyfrowa kultura – lubuskie dziedzictwo kulturowe.
 15. Budowa i rozwój Europejskiego Centrum Elektromobilności.

O projektach w zakresie ochrony zdrowia mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
„Ponieważ chodzi o zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia, stawiamy na onkologię. Modernizacja, wymiana sprzętu wysokospecjalistycznego – w tym programie jest na to olbrzymia szansa. Niesłychanie ważny projekt to Lubuska Medycyna na sygnale – wymiana taboru na nowoczesne karetki. Chcemy, aby był to nowoczesny system ratownictwa medycznego. Lubuska pediatria – budujemy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale teraz trzeba je wyposażyć. Ten program to olbrzymia szansa (wartość projektu 60 mln zł). Kolejny projekt to zielone szpitale, który zakłada termomodernizację” – wyjaśniła.

Wśród propozycji znalazły się także te związane z nowoczesnymi technologiami. – „Chcemy zrealizować ciekawy projekt, dotyczący rozwoju sztucznej inteligencji oraz innowacji cyfrowej na zachodzie Polski. Pandemia pokazała, że nie jesteśmy przygotowani, aby pracować zdalnie. Deficyty infrastrukturalne, systemowe zostały obnażone i musimy zbudować coś, co pozwoli na płynne i normalne funkcjonowanie. Do tego wszystkiego jest potrzebny stały system połączeń z samorządami i w ramach naszego projektu moglibyśmy to zrealizować” – tłumaczył członek zarządu Marcin Jabłoński.

Na liście są też projekty związane z kulturą i edukacją. -„Lubuska Szkoła Przyszłości”. –  „To projekt, który był już w Strategii Województwa Lubuskiego, w pewnej części był realizowany. Program skierowany jest do wszystkich szkół ponadpodstawowych. Będziemy wspierać uczniów jak i nauczycieli.. W każdym powiecie powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie realizatorem różnych wystaw, wyjazdów studyjnych oraz seminariów, bo chcemy młodzież uczyć ekologii. To właśnie młodzi ludzie będą kreatorami tej myśli ekologicznej, czyli przyszłości” – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

Program odbudowy to także szansa na modernizację zabytków. – „Wiemy, że lubuskie zabytki są niedoceniane przez władze krajowe, sami jako samorząd województwa nie możemy sprostać w potrzebach, w remontach i utrzymaniu zabytków, dlatego będą środki dla właścicieli pałaców, dworów, zamków oraz środki na adaptację obiektów zabytkowych na potrzeby aktywności instytucjonalnej i okołobiznesowej” – mówił wicemarszałek.

W konferencji brał także udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, odpowiedzialny za projekty związane z ochroną środowiska.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego