Samorządy mogą do końca stycznia 2024 r. wnioskować o dofinasowanie dróg z RSO!

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że samorządy mogą do końca stycznia 2024 r. wnioskować o dofinasowanie dróg z Rezerwy Subwencji Ogólnej.

0
254
samorządy remonty dróg 2024 000
Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została 27 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
OGŁOSZENIE

samorządy remonty dróg 2024 001
Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że samorządy mogą do końca stycznia 2024 r. wnioskować o dofinasowanie dróg z Rezerwy Subwencji Ogólnej.

Do 31 stycznia 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji na drogach samorządowych. W 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, środki rezerwy subwencji ogólnej zostaną przeznaczone na dofinansowanie:

    • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
    • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu,
    • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę.

Ponadto dofinansowanie utrzymania rzecznych przepraw promowych ustala się z uwzględnieniem art. 26 ust. 1a:

w przypadku oddania do użytkowania mostu lub tunelu zastępującego rzeczną przeprawę promową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie tej przeprawy pomniejsza się o kwotę proporcjonalną do okresu użytkowania w roku budżetowym mostu lub tunelu zastępującego rzeczną przeprawę promową, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

oraz art. 26 ust. 1b:

Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o oddaniu do użytkowania mostu lub tunelu, o którym mowa w ust. 1a.

Kwota rezerwy subwencji ogólnej (zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.) wynosi 335 999 tys. zł.

Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została 27 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie  ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1672, z późn. zm.). Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna

Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1672, z późn. zm.). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1672

Więcej informacji – KLIK


Źródło informacji: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię