pkw unifil w libanie 006W poniedziałek 28 listopada br. żołnierze przygotowujący się do VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie rozpoczęli ćwiczenie pk. LITANI – 22/2.

W poniedziałek na placu apelowym w międzyrzeckich koszarach odbyła się zbiorka stanu osobowego wyjeżdzającego na misję do Libanu. Podczas oficjalnego rozpoczęcia ćwiczenia pk. LITANI – 22/2 omówiono warunki bezpieczeństwa oraz określono cele i zadania dla ocenianego kontyngentu. Jest to generalny sprawdzian całego PKW, którego trzon stanowią żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

 – „Przed nami strzelania bojowe i sytuacyjne, egzaminy z wiedzy nt. Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ) i Rules of Engagment (ROE), kontrola dokumentacji oraz przede wszystkim wykonywanie zadań taktycznych, które przygotowało dla nas Kierownictwo Ćwiczenia. (…) Z pewnością będzie intensywnie” – podsumował Dowódca VII PKW UNIFIL ppłk Damian Kidawa.

Po certyfikacji żołnierzy kontyngentu czeka jeszcze wiele zadań formalnych, umożliwiających wyjazd w rejon misji.

Rotacja planowana jest w marcu 2023 roku. Dla żołnierzy 17 WBZ będzie to pierwsza zmiana w tym zapalnym rejonie świata.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: mjr Tomasz Kwiatkowski/


Tekst: mjr Tomasz Kwiatkowski

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka