OGŁOSZENIE

porozumienie 00120 października 2021 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie Starosta Zbigniew Szumski podpisał trójstronne porozumienie ze Starostą Powiatu Międzyrzeckiego Agnieszką Olender oraz Starostą Powiatu Sulęcińskiego Tomaszem Jaskułą, dotyczące wspólnego pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Liderem porozumienia jest Powiat Sulęciński.

Członkostwo w UE stwarza możliwość dodatkowego dofinansowania inwestycji środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, a zwłaszcza funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Prowadzi to do wielu pozytywnych zmian w gospodarce w postaci przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a przez to również poziomu życia mieszkańców i zazwyczaj wzrostu pozytywnego nastawienia inwestorów.

Zawarte porozumienie to pozwoli efektywnie sięgać po środki w kolejnej perspektywie finansowej, w ramach której wspierane będą w dużej mierze projekty wspólne, mające na celu wzmocnienie więzi sąsiadujących ze sobą miast i wsi oraz rozwiązanie problemów o charakterze ponadlokalnym.

„Aktywnie działamy na rzecz naszych mieszkańców ze Zbigniewem Szumskim i Tomaszem Jaskułą.  Parafrazując słowa Henry’ego Forda … patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych …” – napisała w mediach społecznościowych Agnieszka Olender, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Powiat Świebodziński /


Warto zauważyć, że środki unijne faktycznie, a nie tylko deklaratywnie, stwarzają szansę na podejmowanie znaczących działań rozwojowych przez samorządy.  W tym sensie regionalna polityka Unii Europejskiej ma znaczenie dla wyrównywania szans rozwojowych.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do 2020 r., łączna wysokość wsparcia finansowego z UE, jaką otrzymały Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), wyniosła 226,3 mld zł. W okresie tym łączne wydatki majątkowe samorządów osiągnęły wartość 611,6 mld zł, oznacza to, że 37 proc. poniesionych wydatków pokryto środkami finansowymi pochodzącymi z unijnych instrumentów wsparcia. – W tym samym czasie dotacje inwestycyjne ze źródeł krajowych wyniosły tylko ok. 57 mld zł – podaje Związek Miast Polskich (ZMP) w opracowaniu pt. Wpływ środków UE na inwestycje lokalne i regionalne w Polsce (1).

Jak podkreślają samorządowcy, dotychczasowe wsparcie inwestycji z europejskich funduszy przyniosło wiele rozwiązań korzystnych dla samorządowych wspólnot mieszkańców.

Trzeba podkreślić, że wsparcie z funduszy europejskich, generujące prawie dwukrotnie większe wydatki inwestycyjne (wkład własny, koszty niekwalifikowane), ma niebagatelne znaczenie jakościowe. Wynika ono ze stawianych przez Unię Europejską wymagań, wynikających z przyjętych przez społeczność europejską priorytetów, dotyczących ochrony środowiska i klimatu, rozwoju sieci transportowych, dostępności mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych itp. Sprzyja to szybszemu nadrabianiu zapóźnień cywilizacyjnych okresu PRL-u, ułatwiając polskim regionom spełnienie kryteriów konwergencji (2).


1/ Opracowanie dostępne tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10276-Wplyw-srodkow-UE-na-inwestycje-lokalne-i-regionalne-w-Polsce.pdf

2/ Kryteria wynikające z Traktatu o Unii Europejskiej, stanowiące swojego rodzaju wskaźniki ekonomiczne i zasady pozwalające ocenić, czy dane państwo członkowskie UE gotowe jest do pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (tj. przyjęcia euro nie narażając się tym samym na kryzys gospodarczy).

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię